Doel innovatieproject
Onderzoeken of het online programma ‘Telerevaliatie.nl’ toegevoegde waarde heeft voor patiënten en behandelaren als aanvulling op de bestaande behandelmethoden.

Doelgroep
De test wordt uitgevoerd binnen de doelgroep volwassen patiënten met chronische pijnklachten en met niet aangeboren hersenletsel (NAH) binnen de poliklinische behandelsetting.

Resultaatomschrijving
Het uitvoeren van oefeningen is een essentieel onderdeel van onze revalidatiebehandelingen. Met het online programma Telerevalidatie.nl kan een behandelaar zijn patiënt persoonlijke oefeningen voorschrijven om thuis uit te voeren. Door het interactieve karakter heeft de behandelaar direct inzicht in de voortgang. Ook kunnen behandelaar en patiënt contact met elkaar hebben via de berichtenfunctie. Zowel de patiënten als de behandelaars van Rijndam, die dit eHealth platform uitgebreid in de pilot getest hebben, zijn positief. Het vormt een waardevolle aanvulling op de bestaande behandelmethoden. Patiënten en behandelaren vinden unaniem dat het portaal de patiënt motiveert om zelfstandig te oefenen. De berichtenfunctie wordt hierbij door de meesten als zinvol en prettig ervaren.  Ook blijkt het voor alle doelgroepen inzetbaar te zijn. De pilot is succesvol afgerond en heeft als resultaat dat het programma onder de naam Oefenportaal Rijndam breed geïmplementeerd wordt binnen Rijndam Revalidatie.

Eventuele vervolgprojecten
Het Oefenportaal Rijndam is in eerste instantie vanaf juni 2017 beschikbaar voor patiënten op de locatie Albert Schweitzer ziekenhuis en Beatrixziekenhuis. Planning is een brede implementatie van het Oefenportaal Rijndam voor alle diagnosegroepen binnen de volwassenenrevalidatie van Rijndam.

In samenwerking met
JC Groep

Interessante links
www.telerevalidatie.nl

Projectleiding
Brigitte van Meggelen-Boelaars, ergotherapeut

Totale projectduur
Oktober 2016 tot en met maart 2017

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier