Doel innovatieproject
Het ontwikkelen en implementeren van de module 'Gezonde leefstijl' in de kinderrevalidatie, d.w.z.; een multidisciplinair poliklinisch behandelaanbod voor rolstoelgebonden kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 - 18 jaar met spina bifida en cerebrale parese (GMFCS 4 en 5).

Doelgroep
In het project is uitgegaan van rolstoelgebonden kinderen en jongeren met een cerebrale parese GMFCS 4 en 5 of spina bifida. De uitkomsten en het handboek zijn te gebruiken voor een bredere doelgroep, namelijk alle kinderen en jongeren met sedentair gedrag ongeacht de diagnose.

Resultaatomschrijving
Het resultaat is het ‘Handboek ZitFit 2019’, op basis waarvan we kunnen starten met een multidisciplinaire ZitFitpoli waarbij de coach een belangrijke rol heeft in het slagen van gedragsverandering bij kinderen en jongeren met sedentair gedrag en hun ouders en begeleiders om te komen tot een gezonde leefstijl. Door een multidisciplinaire intake van coach, kinderfysiotherapeut en diëtist, krijgen kinderen/jongeren en hun ouders in korte tijd inzicht in hun mogelijkheden en direct handvatten om te starten met meer bewegen en een gezonde voeding. Afhankelijk van de intake, volgt een kort of intensief traject, waarin begeleid, geadviseerd en overgedragen wordt. Het handboek dient als leidraad voor de verschillende deelgebieden van een gezonde leefstijl en een richtlijn voor de taken van het multidisciplinaire team.

In samenwerking met
Rita van den Berg, senior onderzoeker, Erasmus MC
Rogier Broeksteeg, projectleider Gezonde Leefstijl Volwassenen, Rijndam revalidatie
Rajen Bhattoe, projectleider E-health, Rijndam revalidatie
Ramon Storm, sport- en vrijetijdsadvies, Rijndam revalidatie
Olaf Verschuren, senior onderzoeker, De Hoogstraat
Manon Bloemen, senior onderzoeker, Hogeschool Utrecht
Imte Schoenmaker, InMotion en cursusleider motivational interviewing
Minke Verdonk, bestuurslid OuderInzicht

Projectleiding
Yolanda Regenbogen, logopedist

Projectplanning
April 2018 tot juni 2019

Contact
Bij vragen kun je contact opnemen met Yolanda Regenbogen: yregenbogen@rijndam.nl.