Doel
Ontwikkeling van een module interactieve ADL, waarbij snellere transitie van therapiesetting naar de thuissituatie bij aanleren van complexe ADL taken mogelijk is.

Doelgroep
De pilot is uitgevoerd met kinderen van school Kiem en kinderen van Therapeutische Peuter Groep Kikker op locatie de Sitterstraat.

Resultaatomschrijving
Hulpvragen op gebied van complexe activiteiten uit het dagelijks leven (ADL) van kinderen die worden behandeld op de Mytylschool of op de therapeutische peutergroepen, resulteren vaak in een lang behandeltraject. Een complexe ADL vraag kan ervoor zorgen dat het voor een kind moeilijk is om een geoefende vaardigheid thuis oe te gaan passen. De vraag is dan: ‘Hoe kan de ouder het kind coachen en begeleiden bij het zelf uitvoeren van de geleerde nieuwe vaardigheden?’ Een eenmalige huisbezoek blijkt onvoldoende voor de transfer van de geoefende vaardigheden naar de thuissituatie. Bij het huisbezoek is het mogelijk om de situatie na te bootsen, maar het is nooit gelijk aan de werkelijke situatie in de context, oftewel op het tijdstip dat het normaal ook wordt uitgevoerd.

Bij interactieve ADL maakt de ergotherapeut op locatie Sitterstraat via een beveiligde beeldcommunicatie contact met de ouder en kind thuis. Deze afspraak wordt gepland op het daadwerkelijke tijdstip en plek (context) dat de ADL taak normaal gesproken wordt uitgevoerd. Als groot voordeel werd ervaren dat het door observeren in de context, het voor de therapeut snel duidelijk is wat de aandachtspunten zijn en kunnen ouders  gericht worden gecoacht. Het ‘hands-off’ observeren zorgt  voor een objectieve observatie; de therapeut kan alleen aanwijzingen geven en heeft verder geen invloed op het verloop.

Ouders waren enthousiast over hun deelname en de uitkomst van iADL. Deze tevredenheid komt terug in de digitale evaluatie en de scores van de COPM. De ADL taak wordt significant beter uitgevoerd. Ouders en kind geven aan dat het werken in de context een prettige manier is. Ze hoeven niet apart naar het revalidatiecentrum te komen voor de observatie. Daarnaast geven ouders aan zich meer verantwoordelijk te voelen voor het behalen van het doel.

Conclusie is dat iADL een geschikt kort intensief behandeltraject is om (complexe) ADL taken te observeren en te oefenen. De transitie van revalidatie naar huis vindt op deze manier sneller en makkelijker plaats. Ook heeft de coachende manier van werken invloed op de betrokkenheid van ouders bij het behalen van het behandeldoel. Vervolgstap is om te bekijken hoe iADL op meerdere locaties en bij meerdere disciplines kan worden ingezet. Dit wordt uitgewerkt in een vervolgproject.

Samenwerking
Ouders/verzorgers en kind

Projectleiding
Femke Rutten, ergotherapeut Kinderrevalidatie Kind / Jeugd

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.