Doel innovatieproject
Implementatie van een intensieve trainingsmethode met producten van Saebo met als doel de arm/ handfunctie bij CVA-patiënten te verbeteren en het vastleggen van resultaten ten behoeve van evidence based practice en kennisdeling.

Doelgroep
CVA-patiënten met een verminderde mobiliteit en/of functionaliteit van de arm of hand.

Resultaatomschrijving
Door de implementatie van een intensieve trainingsmethode en het vastleggen van resultaten, worden arm- en handproblemen bij CVA-patiënten beter aangepakt. De spalken en het oefenmateriaal van Saebo zijn geschikt voor het behandelen van de arm- en handfunctie van CVA-patiënten met een verminderde mobiliteit en/of functionaliteit van de arm of hand. Saebo Inc. is een producent van innovatieve revalidatieproducten.

De behandeling bestaat uit een groepsprogramma waar de arm/handfunctie onder begeleiding intensief getraind wordt. Deze behandelvorm blijkt zeer effectief en verminderd het aantal therapiemomenten naast de groepsbehandeling. Daarnaast draagt het gezamenlijk oefenen, waarbij patiënten onderling ervaringen uitwisselen, positief bij aan het leerproces en de motivatie. Bovendien oefenen de patiënten, als onderdeel van de intensieve behandelmethode, twee keer per dag thuis met de producten van Saebo. Het thuis oefenen vormt een belangrijk onderdeel met positieve effecten op de trainingsintensiteit.

De arm/hand groep draait inmiddels op de locaties Franciscus Gasthuis, Franciscus Vlietland en IJsselland Ziekenhuis en op korte termijn Westersingel.

Specifieke resultaten:
• Aanschaf ARAT + Saebo materialen;
• Relevante kennis en ervaring is op elke locatie aanwezig en afgelopen jaren vergroot;
• Er vindt een gestructureerde thematische aanpak van de groepsbehandeling plaats;
• Er zijn verschillende stroomschema’s gemaakt met instroommogelijkheden;
• Er is een start gemaakt met verzamelen van data, ter onderbouwing van aanvragen van Saebo materialen bij zorgverzekeraars;
• Er is een standaard bruikleenovereenkomst en oefenlogboek opgesteld;
• Er is een klinimetriesessie georganiseerd voor alle fysio- en ergotherapeuten werkzaam op de betreffende locaties;
• Er is een verdiepingsmiddag georganiseerd voor groepsleiders van de behandelgroepen;
• Er vindt in januari 2018 een presentatie voor RSS - regio Rotterdam oost plaats;
• Bijdrage aan herziening van de arm-hand richtlijn van Rijndam en buitenlocaties zijn daarin toegevoegd;
• Er is duidelijkheid in de aanvraagprocedures bij de verschillende orthopedisch instrumentmakers en Hankamp (leverancier van Saebo);
• Er vindt overleg plaats om de behandeling mogelijk op meer locaties binnen Rijndam beschikbaar te stellen.

Eventuele vervolgprojecten
In de toekomst kunnen de producten ook worden toegepast bij andere diagnosegroepen waarbij sprake is van arm/ handproblemen zoals: dwarslaesie, Guillain Barré syndroom, m. Parkinson, MS of perifere handproblematiek.

Interessante links
www.saebo.com
www.hankamprehab.nl
• Video: revalidatie bij Rijndam met SAEBO na beroerte(2:04):

Projectleiding
Jacqueline de Waard, Physician Assistant

Projectleden
Susanne van Rhee (fysiotherapeut), Marissa Meijer (ergotherapeut)

Totale projectduur
Juni 2015 tot en met oktober 2017

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.