Doel innovatieproject
Ontwikkeling van een multidisciplinaire polikliniek voor kinderen met een lichamelijke beperking en zindelijkheidsproblemen

Doelgroep
Kinderen tussen de 3 en 18 jaar met een lichamelijke beperking, al dan niet gecombineerd met een andere beperking. Waarbij vragen aanwezig zijn omtrent zindelijkheid, toiletangst, urineverlies, bedplassen, obstipatie en/of verliezen van ontlasting.

Resultaatomschrijving
Ontwikkeling en implementatie van een multidisciplinaire polikliniek: HIPPER-polikliniek, Hulp bij Ingewikkelde Poep- en Plasproblemen Expertiseteam Rijndam.
In de maanden september 2015 tot en met december 2015 is met vijf kinderen een pilot gedraaid. Van deze vijf gescreende kinderen hebben drie kinderen een langdurig behandeltraject gevolgd en zijn twee kinderen doorverwezen naar de kinderuroloog. Voor de kinderen met een langdurig behandeltraject zijn GAS-doelen (Goal Attainment Scaling) opgesteld. Eén kind werd door de uroloog weer terug verwezen naar de poli en is begeleid door de continentieverpleegkundige.

Vanaf januari 2016 is door het goede verloop van de pilot de HIPPER-polikliniek daadwerkelijk van start gegaan. In de periode januari 2016 tot en met juli 2016 zijn er in totaal 25 kinderen gescreend op de HIPPER-polikliniek. In augustus 2016 hadden zeven kinderen die een kort of langdurend behandeltraject hadden doorlopen, hun behandeltraject afgerond en waren de resultaten bekend. Deze zeven kinderen hadden in totaal 18 GAS doelen, waarbij opvallend is dat een ruime meerderheid van de doelen behaald zijn. Een aantal doelen is niet behaald, dit heeft niet zozeer te maken met het behandelaanbod, maar met variabelen die niet waren te beïnvloeden.

Er zijn tevredenheidsonderzoeken verstuurd wanneer het kind een traject heeft beëindigd. In deze vragenlijst is aan ouders op 14 onderdelen gevraagd een oordeel te geven, waarbij onder andere de benaderingswijze en deskundigheid van de behandelaars, het behandelprogramma en de geboden informatie aan bod kwam. Het gemiddelde cijfer dat ouders de HIPPER-polikliniek geven is een 8,3.

Een aantal quotes:
“Zeer leerzaam, ook voor ouders.”
 “Wij hebben ons enorm gesteund gevoeld om het vol te houden.”
“ Op speelse wijze doelen bereikt.”
“Resultaat is meer dan we durfden te hopen.”

Vervolgproject
Vanaf januari 2017 wordt een echo gebruikt als onderzoeksmiddel tijdens de HIPPER-screening. Echografisch onderzoek is snel, gemakkelijk en pijnloos. Op de HIPPER-polikliniek worden regelmatig kinderen gezien die moeite hebben om hun lijf te voelen of niet kunnen verwoorden wat zij voelen. De echografie geeft aanvullende betrouwbare en specifieke informatie waarop een behandeling kan worden gebaseerd en geëvalueerd. Bovendien is echografisch onderzoek niet schadelijk en kan zo vaak als nodig worden herhaald.

Naast het feit dat de echografie kan worden ingezet bij het onderzoek tijdens de screening, kan het ook ingezet worden tijdens het behandelen. Met behulp van de echografie kan je middels biofeedback oefenen. Kinderen krijgen oefeningen voor het leren aanspannen en ontspannen van de bekkenbodem en kunnen dan op de monitor van het echoapparaat meekijken en zien wanneer ze hun bekkenbodem aanspannen. Ook kan je aan kinderen visueel laten zien of ze zijn uitgeplast of niet. De echografie geeft de behandelaar, het kind en de ouders veel meer informatie.

Interessante links

Projectleiding
Tiana van Oosten, kinderfysiotherapeut met specialisatie problemen in de bekkenregio

Totale projectduur
mei 2015 tot en met augustus 2016

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen met de HIPPER-polikliniek