Doel innovatieproject
Ontwikkelen en implementeren van een systeem dat beweeggedrag meet en terugkoppelt, met als doel de kwaliteit van de behandeling te verhogen binnen Rijndam Revalidatie

Doelgroep
Volwassenen die aan het revalideren zijn bij Rijndam Revalidatie

Resultaatomschrijving
Mensen die aan revalideren zijn, zijn vaak lichamelijk minder actief. Een verbetering in bijvoorbeeld spierkracht of een vermindering in spasticiteit leidt niet automatisch tot veranderingen in het beweeggedrag, zoals meer bewegen in het dagelijkse leven. Om beweeggedrag te beïnvloeden en daarmee de kwaliteit van de behandeling te verhogen, is het belangrijk om beweeggedrag objectief en gebruiksvriendelijk te meten en terug te koppelen.

Binnen het project werd bekeken bij welke patiëntengroepen het Activ8 systeem het meest effectief kan worden ingezet en op welke wijze. Ook was het doel om knelpunten die bij de klinische toepassing mogelijk spelen, in kaart te brengen en op te lossen.

Conclusie is dat het objectief meten en coachen van beweeggedrag via het geven van feedback, van toegevoegde waarde is bij patiënten waarbij er specifieke problemen bestaan met het beweeggedrag. Deze toegevoegde waarde is groter op afdelingen waar patiënten poliklinisch worden behandeld. Dit heeft zowel te maken met de fase van de revalidatie als de hoeveelheid tijd die patiënten fysiek aanwezig zijn in het revalidatiecentrum, en het daarmee samenhangende zicht op patiënten. Bij sommige specifieke patiënten op klinische afdelingen, is het objectief meten van en feedback geven over beweeggedrag wel van toegevoegde waarde. Dit geldt voor patiënten die qua revalidatiefase al relatief ver zijn of waar onduidelijkheid bestaat over beweeggedrag op specifieke tijden of periodes.

Het draagvlak voor het gebruiken van de Activ8 was het grootst op poliklinische afdelingen waar patiënten vaak problemen hadden met belasting-belastbaarheid of waar patiënten vaak werden gestimuleerd om hun activiteitenniveau te vergoten. In Rijndam Revalidatie betrof dit de poliklinische afdelingen Neurorevalidatie, Kind en Dwarslaesie/Heelkunde.
Bij patiënten waarbij belasting-belastbaarheid een probleem was, leek vooral het beweeggedrag door de dag heen relevant. Bij patiënten die vooral werden gestimuleerd om hun activiteitenniveau te vergroten, leek vooral het totaal aan fysieke activiteit per dag relevant.

Eventuele vervolgprojecten
Innovatieve 'stappenteller' voor rolstoelgebonden personen

In samenwerking met
Onderzoekslijnen MoveFit en RoNeRes van Rijndam Revalidatie en Erasmus MC

Interessante links
MoveFit
RoNeRes
Activ8

Projectleiding
Hans Bussmann, senior-onderzoeker

Totale projectduur
Mei 2014 tot en met mei 2016

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.