Doel
Ontwikkelen van een product dat gebruikers van spraakcomputers en hun ouders/begeleiders helpt bij het implementeren van de spraakcomputer in hun dagelijks leven.

Doelgroep
Gebruikers van een OC-hulpmiddel (Ondersteunde Communicatie) in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar en hun ouders/begeleiders in Rotterdam en omgeving.

Resultaatomschrijving
Kinderen die door een motorische beperking niet of moeilijk praten, kunnen gebruik maken van een spraakcomputer om zich te uiten. Behandelaars merkten dat veel ouders na aanschaf van zo’n dynamisch en duur hulpmiddel, vragen over het gebruik hadden. Hoe werkt de software? Hoe leer ik mijn kind de symbolen te gebruiken? Hoe sluit dit aan op de behoeften en mogelijkheden van mijn kind?

Tijdens dit innovatieproject is allereerst verkend hoe groot deze doelgroep is en wat hun behoeften aan ondersteuning zijn. Op basis van deze uitkomsten is de cursus ‘Kletskanjers’ ontwikkeld door het OC-adviesteam. De groep cursisten, bestaande uit ouders, leerkrachten, klassenassistenten en therapeuten krijgen in drie bijeenkomsten kennis over het werken met de spraakcomputer. Daarnaast wordt er veel praktisch geoefend, zodat zij leren hoe zij de spraakcomputer in het dagelijks leven van het kind kunnen gebruiken. Voorop staat dat het kind zelfstandig kan communiceren wat hij wil, tegen wie hij wil en wanneer hij dit wil. Ouders zijn blij verrast over de inhoud.

Het OC-adviesteam, bestaande uit logopedisten, een ergotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog, is er voor kinderen die zich door een beperking onvoldoende verstaanbaar kunnen maken. Samen met ouders wordt gezocht naar de best passende ondersteuning, bijvoorbeeld met gebruik van een hulpmiddel zoals een communicatiemap of spraakcomputer.

Projectleiding
Sylvie Suijkerbuijk, ergotherapeut kinderrevalidatie 4-18 jaar

Projectplanning
januari 2016 tot en met juni 2017

Contact
Bij vragen of interesse in deelname aan de cursus, kunt u mailen naar het OC-adviesteam.