Doel innovatieproject
Dit zorginnovatieproject is opgezet om een behandelmodule te ontwikkelen voor volwassenen met cerebrale parese (CP). Doelen van deze groepsbehandeling zijn om beter te leren omgaan met de klachten en lange termijn gevolgen van CP (bijvoorbeeld pijn, moeheid en depressieve klachten), toekomstige klachten te voorkomen en handvatten te bieden om mee te blijven doen in de samenleving.

Doelgroep
Volwassenen met CP vanaf 25 jaar zonder ernstige leerproblemen. Tijdens de afspraak bij de revalidatiearts wordt gekeken of de redenen om mee te doen, aansluiten bij de doelstelling van de module en/of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Resultaatomschrijving
De behandelmodule 'Omgaan met langetermijngevolgen van CP' is ontwikkeld. Klik hier voor meer informatie.

Projectleiding
dr. Wilma van der Slot, revalidatiearts

Projectplanning
Januari 2014 tot en met december 2015

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.