Doel innovatieproject
Implementeren van een module gezonde leefstijl als regulier onderdeel van de revalidatie bij alle rolstoelgebonden patiënten van de afdeling dwarslaesie/heelkunde bij Rijndam Revalidatie.

Doelgroep
Mensen met een dwarslaesie en sommige andere diagnosegroepen hebben een inactieve leefstijl en zijn vaak rolstoelgebonden. Naast deze groep is er ook aandacht voor de patiënten met een sterk verminderd activiteitenpatroon, zoals bijvoorbeeld mensen met een beperkte loopfunctie. Zowel klinische als poliklinische patiënten, die doelen hebben op dit vlak, kunnen gebruik maken van een module waarbij er aandacht is voor training, advies en coaching gedurende een bepaalde periode.

Resultaatomschrijving
Er is uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de verminderde actieve leefstijl en de daaraan gerelateerde gezondheidsrisico’s van mensen die rolstoelgebonden zijn. Het verminderde activiteitenpatroon, fysiologische veranderingen, verminderde fitheid en onder andere overgewicht spelen een belangrijke rol bij deze verhoogde gezondheidsrisico’s, zoals het krijgen van hart en vaatziekten.

Op basis van praktijkervaringen en dit wetenschappelijk onderzoek door Erasmus MC in samenwerking met Rijndam is er nu de behandelmodule gezonde leefstijl voor rolstoelgebruikers ontwikkeld. De behandelmodule bestaat uit vier deelmodules:
• Coachingstraject gezonde leefstijl
• Gezonde voeding
• Fitheidstraining
• Monitoring

De module houdt in dat patiënten worden getest, trainen en een trainingsadvies krijgen. Daarnaast krijgen ze een voedingsadvies van een diëtiste. Vervolgens krijgt iedere patiënt een aantal coaching gesprekken waarbij informatie wordt gegeven en doelen worden gesteld die de patiënt graag wil behalen. Deze gesprekken worden gedaan door een coach die opgeleid is in motiverende gespreksvoering. Tijdens deze gesprekken wordt uitgebreid aandacht besteed aan eventuele obstakels die de patiënt kan tegenkomen (bijvoorbeeld coping strategieën). De toegevoegde waarde van deze gesprekken heeft zichzelf bewezen in het wetenschappelijke onderzoek ActActive dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden in verschillende revalidatiecentra in Nederland, waaronder Rijndam Revalidatie. Vooral de combinatie van de hierboven vermelde thema’s is nieuw en wordt nog nergens op deze manier in Nederland aangeboden.

In samenwerking met
Onderzoekers van Erasmus MC

Projectleiding
Rogier Broeksteeg, fysiotherapeut

Projectplanning
april 2014 tot en met september 2017

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.