Hieronder vindt u de succesvolle afgeronde innovatieprojecten van Rijndam Revalidatie.

Behandelmodule gezonde leefstijl voor rolstoelgebruikers
Implementeren van een module gezonde leefstijl als regulier onderdeel van de revalidatie bij alle rolstoelgebonden patiënten van de afdeling dwarslaesie/heelkunde bij Rijndam Revalidatie.

Breath Controlled Apps
Ontwikkeling en implementatie van apps voor de iPad ter ondersteuning van het revalidatieproces bij kinderen met ademhalingsproblemen en mondmotorische problematiek.

Diagnostiek van fysieke en training van functionele arbeidsbelastbaarheid van Politie Regionale Eenheid Rotterdam
Ontwikkeling van een multidisciplinair trainingsprogramma voor mensen met hoog-risicoberoepen die langdurig dreigen uit te vallen.

Disability management voor volwassenen met cerebrale parese
Ontwikkelen van een behandelmodule waarin volwassenen met CP beter leren omgaan met de klachten en lange termijn gevolgen van CP, toekomstige klachten te voorkomen en handvatten te bieden om mee te blijven doen in de samenleving.

Eerste Hulp bij Ondersteunde Communicatie
Ontwikkeling van de cursus Kletskanjers, waarbij ouders en begeleiders leren hoe zij de spraakcomputer in het dagelijks leven van het kind kunnen gebruiken.

Feedback beweeggedrag
Ontwikkelen en implementeren van een systeem dat beweeggedrag meet en terugkoppelt, met als doel de kwaliteit van de behandeling te verhogen binnen Rijndam Revalidatie

Gemstracker EXTRAH
Ontwikkeling en implementatie van een webbased patiënten meet- en volgsysteem voor de EXTRAH patiëntengroep.

Grip op gesprek bij afasie
Ontwikkeling van een professionele voorlichtingsfilm, waarin op aansprekende en herkenbare wijze de invloed van afasie op alledaagse gesprekken wordt uitgelegd aan partners van personen met afasie (PMA) en PMA zelf.

HIPPER-polikliniek
Ontwikkeling en implementatie van een multidisciplinaire polikliniek: HIPPER-polikliniek, Hulp bij Ingewikkelde Poep- en Plasproblemen Expertiseteam Rijndam voor kinderen met een lichamelijke beperking en zindelijkheidsproblemen

Hoe werk ik met de Groei-wijzer? E-learningmodule voor behandelaren
Ontwikkeling van een e-learningmodule voor behandelaren om het gebruik van de Groei-wijzer binnen Rijndam te ondersteunen.

Intensieve begeleiding arm-/handfunctie CVA patiënten
Implementatie van een intensieve trainingsmethode met producten van Saebo met als doel de arm/ handfunctie bij CVA-patiënten te verbeteren en het vastleggen van resultaten ten behoeve van evidence based practice en kennisdeling.

Interactieve Activiteiten Dagelijks Leven
Ontwikkeling van module waarin complexe ADL in thuissituatie gecoacht kan worden, voor snellere transitie van therapiesetting naar thuissituatie.

Move up – module gezonde leefstijl voor rolstoelgebonden jongeren fase 2
Ontwikkeling en implementatie van de module 'Gezonde leefstijl' in de kinderrevalidatie. 

Poliklinische revalidatiebehandeling bij Osseointegratie
Opzetten van een innovatieve Osseointegratie (klikprothese) revalidatiebehandeling binnen Rijndam in samenwerking met het Erasmus MC en Rijndam Orthopedietechniek.

Pilot Telerevalidatie: online behandeling en advies met Oefenportaal Rijndam
Onderzoeken of het online programma ‘Telerevaliatie.nl’ toegevoegde waarde heeft voor patiënten en behandelaren als aanvulling op de bestaande behandelmethoden.

Taalexpertiseteam
De realisatie van een topreferent taalexpertise team ten behoeve van de kinderrevalidatie met specialistische kennis en expertise op het gebied van kinderen met verworven taalstoornissen en taalontwikkelingsproblemen.

Tilconcept 'UP' voor kinderrevalidatie
Ontwikkelen van een oplossing voor het verplaatsen/tillen van peuters met een cognitieve en/of fysieke beperking met als doel de kinderen zelfstandiger te maken en de groepsleiders te ontlasten.