Dat eten en drinken belangrijk is voor de groei, de algehele ontwikkeling en welzijn van kinderen, is algemeen bekend. Hetzelfde geldt voor het monitoren van de groei (lengte en gewicht). Voor kinderen met een ernstige motorische beperking is dit nog eens extra belangrijk: zij hebben namelijk een verhoogd risico op ondervoeding. Maar hoe meet je de lengte van een kind dat niet kan staan? En welke groeicurve kun je voor kinderen met een motorische beperking aanhouden? Het zijn vragen waar tot kort geleden nog geen duidelijk antwoord op was. Daarom is de werkgroep ‘meten en wegen’ van Rijndam op onderzoek uitgegaan.

Nieuwe werkwijze
De werkgroep, bestaande uit een arts, diëtist, drie logopedisten, drie fysiotherapeuten en een ouder van een kind met een meervoudige beperking, heeft een werkwijze ontwikkeld om de kinderen regelmatig te meten en wegen. Bij kinderen die niet kunnen staan, wordt bij het meten gebruikgemaakt van de zogenaamde ‘kniehoogtemeting’. Hiervoor hebben we een beroep gedaan op de kennis en ervaring die de Sint Maartenskliniek al heeft wat deze manier van meten betreft. Het is echter niet gebleven bij alleen de nieuwe werkwijze. Dankzij een gift van Nutricia kon de benodigde meet- en weegapparatuur aangeschaft worden en ook zijn artsen en fysiotherapeuten geschoold in het meten van de lengte van de kinderen die niet kunnen staan. De vakgroep logopedie ontwikkelde daarnaast een protocol om te screenen op eet-, drink- en slikproblemen.

Kniehoogtemeting
De kniehoogtemeting wordt uitgevoerd door de kinderen zittend te meten. Met een aangepaste meetlat wordt van één been een meting van knie tot hiel gedaan. Deze meting wordt twee keer uitgevoerd en met het gemiddelde van de twee metingen wordt middels een formule een schatting gemaakt van de totale lengte van het kind. Momenteel is dit de meeste betrouwbare meetmethode voor kinderen die niet kunnen staan. Door met deze meetmethode te blijven werken, kan de groei van een kind goed in kaart gebracht worden.

Succesvolle pilot
Op de therapeutische dreumes- en peutergroepen (op locatie Ringdijk, locatie Roerdomplaan en locatie De Sitterstraat) en op de basisafdelingen van de speciaal onderwijs scholen Kiem en De Brug, is met de nieuwe werkwijze geëxperimenteerd in een pilot. Op alle locaties waar de pilot is uitgevoerd, waren kinderen met een afwijkende groei in lengte of gewicht, die eerder nog niet onderkend was. Controle, begeleiding door de diëtist of verwijzing naar de kinderarts kon vervolgens ingezet worden. Een succes dus!

Voortzetting
Het monitoren van de groei van alle kinderen die begeleid worden in Rijndam en de therapeutische peutergroep bezoeken of naar Kiem of De Brug gaan, wordt daarom voortgezet. Daarnaast heeft de werkgroep ‘meten en wegen’ de nieuwe werkwijze en begeleiding van kinderen met eetproblemen besproken op een recent regionaal overleg van kinderartsen.

Pilotfase monitoren groei kinderen binnen Rijndam succesvol afgerond

Dat eten en drinken belangrijk is voor de groei, de algehele ontwikkeling en welzijn van kinderen, is algemeen bekend. Hetzelfde geldt voor het monitoren van de groei (lengte en gewicht). Voor kinderen met een ernstige motorische beperking is dit nog eens extra belangrijk: zij hebben namelijk een verhoogd risico op ondervoeding. Maar hoe meet je de lengte van een kind dat niet kan staan? En welke groeicurve kun je voor kinderen met een motorische beperking aanhouden? Het zijn vragen waar tot kort geleden nog geen duidelijk antwoord op was. Daarom is de werkgroep ‘meten en wegen’ van Rijndam op onderzoek uitgegaan.

Nieuwe werkwijze
De werkgroep, bestaande uit een arts, diëtist, drie logopedisten, drie fysiotherapeuten en een ouder van een kind met een meervoudige beperking, hebben een werkwijze ontwikkeld om de kinderen die niet kunnen staan regelmatig te meten en wegen: de zogenaamde ‘kniehoogtemeting’. Hierbij is gebruik gemaakt van nodige kennis over het meten en wegen van kinderen met een ernstige motorische beperking van de Sint Maartenskliniek. Het is echter niet gebleven bij alleen de nieuwe werkwijze. Dankzij een gift van Nutricia kon de benodigde meet- en weegapparatuur aangeschaft worden en ook zijn artsen en fysiotherapeuten geschoold in het meten van de lengte van de kinderen die niet kunnen staan. De vakgroep logopedie ontwikkelde daarnaast een protocol om te screenen op eet-, drink- en slikproblemen.

Kniehoogtemeting
De kniehoogtemeting wordt uitgevoerd door de kinderen zittend te meten. Met een aangepaste meetlat wordt van één been een meting van knie tot hiel gedaan. Deze meting wordt twee keer uitgevoerd en met het gemiddelde van de twee metingen wordt middels een formule een schatting gemaakt van de totale lengte van het kind. Momenteel is dit de meeste betrouwbare meetmethode voor kinderen die niet kunnen staan. Door met deze meetmethode te blijven werken, kan de groei van een kind goed in kaart gebracht worden.

Succesvolle pilot
Op de therapeutische dreumes- en peutergroepen (op locatie Ringdijk, locatie Roerdomplaan en locatie De Sitterstraat) en op de basisafdelingen van de speciaal onderwijs scholen Kiem en De Brug, is met de nieuwe werkwijze geëxperimenteerd in een pilot. Op alle locaties waar de pilot is uitgevoerd, waren kinderen met een afwijkende groei in lengte of gewicht, die eerder nog niet onderkend was. Controle, begeleiding door de diëtist of verwijzing naar de kinderarts kon vervolgens ingezet worden. Een succes dus!

Voortzetting
Het monitoren van de groei van alle kinderen die begeleid worden in Rijndam en de therapeutische peutergroep bezoeken of naar Kiem of De Brug gaan, wordt daarom voortgezet. Daarnaast heeft de werkgroep ‘meten en wegen’ de nieuwe werkwijze en begeleiding van kinderen met eetproblemen besproken op een recent regionaal overleg van kinderartsen.

Wat vinden verwijzers van Rijndam?

Verwijzers zijn voor ons belangrijke partners in onze zorg voor patiënten. Daarom zijn wij altijd nieuwsgierig naar de ervaringen en wensen van onze verwijzers. Met deze input kunnen wij vervolgens onze relatie met deze ketenpartners optimaliseren, wat ten goede komt aan de patiëntenzorg.

De afgelopen periode hebben wij de mening gevraagd van een aantal verwijzers. Hieronder volgt een korte samenvatting van dit kwantitatieve onderzoek. 

 • Rijndam ontvangt een 7,3 als rapportcijfer op de vraag: “Hoe tevreden bent u over de afhandeling van uw verwijzingen naar Rijndam Revalidatie?”.
   
 • Rijndam wordt gezien als een betrouwbare partner, waarbij ‘samenwerking’, ‘competent’ en ‘hulpvaardig’ naar voren komen als belangrijke eigenschappen.
   
 • De volgende verbeterpunten t.a.v. de zorg- en/of dienstverlening worden aangedragen:

  1) wachttijden; verwijzers zien deze graag korter en ze wensen ook meer transparantie en duidelijkheid over de beschikbare capaciteit.

  2) informatievoorziening; de ondervraagden geven aan niet precies te weten welke behandelingen Rijndam te bieden heeft voor zijn patiënten. Men wenst meer duidelijkheid over het behandelaanbod.

  3) verwijsprocedure; verwijzers geven aan dat de verwijsprocedure niet altijd soepel verloopt. Er wordt meer duidelijkheid verlangt ofwel een beter alternatief.

 • Daarnaast willen verwijzers graag meer weten over volwassenenrevalidatie bij chronische pijn, niet aangeboren hersenletsel en Parkinson. Voor kinderrevalidatie wil men graag meer weten over Cerebrale Parese, chronische pijn en vermoeidheid en Development Coordination Disorder.

Hartelijk dank voor de feedback

Wij hebben inmiddels al een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd aan de hand van bovenstaande feedback. Daarnaast onderzoeken we nu op welke manier wij het beste tegemoet kunnen komen aan de wensen van de verwijzers. Wij houden u op de hoogte!

Wilt u een overzicht van onze huidige wachttijden? Klik dan hier.  

Maxime Delhez

Wie: Maxime Delhez    

Wat: Ergotherapeut Neurorevalidatie

Waar: Locatie Westersingel
 

Vooruitgang
“Voor zowel de revalidatiezorg als de afdeling neurorevalidatie heb ik bewust gekozen. De vooruitgang die je kunt boeken vind ik mooi. En specifiek binnen de neurorevalidatie gaat de vooruitgang in een relatief hoog tempo, dat vind ik leuk. Het kan ook heel complex zijn, dat betekent dat ik als therapeut aan de slag mag en alle juiste puzzelstukjes moet weten te vinden om iemand weer op de rit te krijgen. Dat vind ik mooi aan mijn baan.

Humor
Weetje, we lachen ook veel met elkaar. Dat heeft deels te maken met de patiëntpopulatie. Ze zijn sowieso een beetje in de war waardoor er grappig situaties kunnen ontstaan. Maar het is ook equivalent voor werken in de zorg: je houdt het niet vol als er geen humor is.         

Vergankelijk
Ik begon hier heel jong en in de jaren dat ik hier nu werk heb ik geleerd dat het leven vergankelijk is. Je beseft je echt wat je allemaal hebt in plaats van altijd maar in de ratrace te zitten. En dat heeft me veel gebracht.

Als een patiënt hier binnen komt en helemaal niks kan maar vertrekt met een lach op zijn gezicht en zegt: “Nou Maxime, zonder jou had ik het echt niet gekund.” Dan denk ik: ‘ik heb mijn werk goed gedaan.’

Midden in het échte leven
Rijndam is een plek waar heel veel mogelijk is. Je kunt zelf een leercurve laten zien binnen je afdeling, maar je kunt ook makkelijk switchen naar een andere afdeling, naar dwarslaesie bijvoorbeeld. Er zijn ook zo veel faciliteiten bij Rijndam: we hebben een zwembad, bewegingsagogen, mimetherapeut, muziektherapeut, er is echt van alles en nog wat! En je zit in het centrum van Rotterdam, midden in het échte leven, de praktijk hoef je niet na te bootsen.”

Rijndam Revalidatie gaat dit jaar intensief samenwerken met de Hogeschool Rotterdam met colleges op de kinderrevalidatie locatie van Rijndam. In september vond de kick off plaats met een college voor 50 kersverse studenten van de studie gezondheidszorgtechnologie.

Doel is om studenten live mee te laten kijken en denken met de therapieën. Via deze praktijkgerichte methode zijn de studenten op dag één al aan de slag gegaan met een casus voor een jonge patiënt van Rijndam en werden er binnen 48 uur al prototypes opgeleverd.

Om de zorg die geboden wordt aan de patiënten zo min mogelijk te verstoren zal er een audiovisuele streamingsdienst in gebruik worden genomen. Hierdoor kan er op locatie bij Rijndam in één ruimte gefilmd worden en kunnen de studenten in de andere ruimte kijken. Ook is het de bedoeling dat de beelden gestreamd kunnen gaan worden naar de Hogeschool, zodat de studenten op de Hogeschool in hun klaslokaal mee kunnen kijken met de behandelingen (na schriftelijke toestemming van kind en ouder)

Kinderfysiotherapeut Stella Verschure heeft het idee voor deze samenwerking ingediend voor een prijsvraag van Wordt RAATgevert; een project van deRotterdamseZorg.nl dat als doel heeft het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Van de 145 ideeën die werden ingestuurd, vielen er 8 in de prijzen. Stella was een van de winnaars, die allemaal een bedrag van 10.000 euro in ontvangst mochten nemen. Met behulp van aanvullende financiële bijdragen van het Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting en de Hogeschool Rotterdam kan de audiovisuele apparatuur aangeschaft worden.

Voor komend jaar staan lessen bij ons op locatie gepland van de volgende opleidingen: Gezondheidszorgtechnologie, Logopedie, Ergotherapie en Kinderfysiotherapie.

In de week van 5-12 oktober 2019 organiseert AfasieNet, het landelijke platform voor afasie in Nederland, ‘De Week van de Afasie.’ Het is de eerste keer dat deze week wordt georganiseerd. Met deze week wil AfasieNet een grotere bekendheid geven aan afasie en laten zien dat afasie mensen door heel Nederland raakt op heel veel verschillende manieren. De Week van de Afasie wordt gedragen door: mensen met afasie, hun naasten, logopedisten, afasietherapeuten, docenten, studenten, wetenschappers en verwijzers. Zij organiseren in de Week van de Afasie individueel of samen een activiteit om afasie onder de aandacht te brengen.

30.000 mensen plus hun partners, kinderen, vrienden, buren…
Afasie is een beperking in het gebruik van taal, ontstaan door niet aangeboren hersenletsel (NAH). Door schade in de taalgebieden van de hersenen, bijvoorbeeld na een beroerte, kunnen mensen met afasie verschillende problemen ondervinden bij het begrijpen en uiten van taal. Iemand met afasie kan daardoor niet goed onder woorden brengen wat hij wil zeggen. Dat is niet alleen lastig voor hemzelf, maar ook voor zijn gesprekspartners. In Nederland hebben 30.000 mensen afasie, een stoornis waar ook een heel sociaal netwerk mee te maken heeft: partners, kinderen, ouders, familieleden, kennissen, vrienden, collega’s, hulpverleners, ambtenaren en middenstanders.

De Week van de Afasie bij Rijndam Revalidatie
Rijndam is een landelijk expertisecentrum voor afasie en beschikt over het grootste Afasieteam van Nederland. Gedurende de Week van de Afasie besteedt Rijndam daarom ook extra aandacht aan afasie. Met voorlichting, tips en oefeningen leren bezoekers meer over afasie in een stand in de hal van locatie Westersingel. Daarnaast schreef onze vrijwilliger en huisdichteres José van Zutphen speciaal voor deze week een rap. Tot slot, vindt op vrijdag 11 oktober een open spreekuur plaats bij het Afasieteam van Rijndam. Het spreekuur is voor iedereen die meer wil weten over afasie, kijk voor meer informatie op onze website.

Studenten Hogeschool Rotterdam volgen colleges op locatie bij Rijndam Kinderrevalidatie

Rijndam Revalidatie gaat dit jaar intensief samenwerken met de Hogeschool Rotterdam met colleges op de kinderrevalidatie locatie van Rijndam. In september vond de kick off plaats met een college voor 50 kersverse studenten van de studie gezondheidszorgtechnologie.

Doel is om studenten live mee te laten kijken en denken met de therapieën. Via deze praktijkgerichte methode zijn de studenten op dag één al aan de slag gegaan met een casus voor een jonge patiënt van Rijndam en werden er binnen 48 uur al prototypes opgeleverd.

Om de zorg die geboden wordt aan de patiënten zo min mogelijk te verstoren zal er een audiovisuele streamingsdienst in gebruik worden genomen. Hierdoor kan er op locatie bij Rijndam in één ruimte gefilmd worden en kunnen de studenten in de andere ruimte kijken. Ook is het de bedoeling dat de beelden gestreamd kunnen gaan worden naar de Hogeschool, zodat de studenten op de Hogeschool in hun klaslokaal mee kunnen kijken met de behandelingen (na schriftelijke toestemming van kind en ouder)

Kinderfysiotherapeut Stella Verschure heeft het idee voor deze samenwerking ingediend voor een prijsvraag van Wordt RAATgevert; een project van deRotterdamseZorg.nl dat als doel heeft het personeelstekort in de zorg aan te pakken. Van de 145 ideeën die werden ingestuurd, vielen er 8 in de prijzen. Stella was een van de winnaars, die allemaal een bedrag van 10.000 euro in ontvangst mochten nemen. Met behulp van aanvullende financiële bijdragen van het Kinderrevalidatiefonds Adriaanstichting en de Hogeschool Rotterdam kan de audiovisuele apparatuur aangeschaft worden.

Voor komend jaar staan lessen bij ons op locatie gepland van de volgende opleidingen: Gezondheidszorgtechnologie, Logopedie, Ergotherapie en Kinderfysiotherapie.

Effecten behandeling kinderrevalidatie meetbaar maken

Rijndam biedt graag zorg op maat aan. Binnen de kinderrevalidatie werken we aan een betere aansluiting van uw hulpvraag, het doel van een behandeling en het effect van de ingezette behandeling. Hiervoor is het belangrijk dat we meer inzicht krijgen in de kwaliteit en meerwaarde van onze behandelingen.

Rijndam heeft daarom in samenwerking met twee andere (kinder)revalidatiecentra uit Utrecht en Groningen afgesproken om drie verschillende doelgroepen te meten. Deze doelgroepen zijn de therapeutische peutergroepen (TPG), schoolgaande (mytylschool) leerlingen in de leeftijd van leeftijd 4 - 18 jaar en kinderen / jongeren die in behandeling zijn in het kader van chronische pijn.

Dit doen we met behulp van klinimetrie: het in de klinische praktijk herhaald inzetten van meetinstrumenten om effecten van behandelingen vast te leggen. We willen graag komen tot een standaard set voor het meten van effecten in de kinderrevalidatie, welke op termijn ook landelijk gebruikt kan worden.

Indien uw kind in behandeling is bij Rijndam en valt binnen de doelgroep, dan zullen we u wellicht een keer benaderen als dit passend is binnen het behandeltraject. Uiteraard is deelname op vrijwillige basis en vragen wij om schriftelijke toestemming volgens de huidige wet- en regelgeving.

Pijnbehandelaren bij jongeren worden getraind in benadering klachten

Het team dat met jongeren met chronische pijn en vermoeidheid werkt, volgt in september de ACT-basiscursus om pijnbehandeling multidisciplinair aan te pakken.

ACT staat voor ‘Acceptance and commitment therapy’ en vraagt om een andere benadering van klachten. In ACT ligt de nadruk niet op het controleren van pijnlijke ervaringen en pijn, maar op doen wat ertoe doet in je leven ondanks pijn, beperkingen en pijnlijke gevoelens.

Vaak blijven pijnpatiënten vechten tegen hun klachten “pas als die weg zijn, kan ik weer meer”. Na het volgen van de ACT-cursus kunnen de medewerkers van Rijndam de patiënten beter op weg helpen met het accepteren van hun klachten en te focussen op de dingen in het leven waar ze wel energie uit halen.

Bij Rijndam Revalidatie werken we met een multidisciplinair team rondom de patiënt bestaande uit een psycholoog, groepsleiding, fysiotherapeut, ergotherapeut, maatschappelijk werker en revalidatiearts. ACT is een behandelmethode die elke therapeut binnen zijn eigen discipline kan inzetten, waardoor we samen op dezelfde manier – maar iedere met zijn eigen specialiteit – een kind of jongere kan helpen.

Babette Bieshaar en Dorien Kruisselbrink

Wie: Babette Bieshaar en Dorien Kruisselbrink

Wat: Beiden secretaresse van de Raad van Bestuur

Waar: Locatie Westersingel
 

Overstap
Dorien en Babette hebben bewust de overstap gemaakt naar een baan in de zorg. Zij zijn kort na elkaar aan de slag gegaan als secretaresse van de Raad van Bestuur bij Rijndam Revalidatie en komen toevallig allebei uit de financiële sector, een hele andere wereld. Vanwaar die overstap?  

Babette reageert enthousiast dat het product zoveel duidelijker is dan het product geld. “Hier gaat het om mensen. Dat is veel tastbaarder; letterlijk en figuurlijk. Daarbij is de sfeer héél anders; veel informeler.” Dorien is het met haar eens: “Je staat echt dicht bij de patiënt.”

Thuis creëren
Dorien en Babette hebben een middag meegelopen op de afdeling Neurorevalidatie. Dorien vertelt hierover: “We wilden allebei graag weten hoe het er écht aan toe gaat bij de patiënten. Dat heeft veel indruk op ons gemaakt. Met name hoe de verpleging met de patiënten omgaat; ze proberen een thuis te creëren. De patiënt moet hard werken om verder te komen en zit hier soms een lange tijd. De warme omgeving die de verpleging biedt en alles wat ze doen voor de patiënt: ik heb daar diep respect voor. Wat daar gebeurt, daar werk ik voor. Ook al staan we niet aan het bed, wij dragen wel ons steentje bij op een andere manier binnen de organisatie.”

Ook Babette voegt daaraan toe: “Jong, oud, dun, dik, het kan ons allemaal overkomen. Voor hetzelfde geld liggen jij of ik hier morgen. En als je dan ziet hoe de verpleging de mensen er mee leert omgaan, voor zover dat mogelijk is, dat kwam wel even binnen bij mij.”

Topsfeer
“Eerlijk is eerlijk, het was ook even wennen toen we hier kwamen; die terminologie, de afkortingen, de processen. Ik leer nog elke dag. Maar doen waar je goed in bent, in een zorgomgeving, dat vind ik echt geweldig.” zegt Babette stralend.  Samen concluderen ze: “De sfeer bij Rijndam, die is ook helemaal top.”

Is dit ook iets voor jou? Bekijk hier onze vacatures!

Pagina's