Revalidatiepatiënt blij met uitgerold Mijn Rijndam

Alle patiënten van Rijndam kunnen inmiddels gebruik maken van het online patiëntenportaal Mijn Rijndam. Door in te loggen via DigiD op Mijn Rijndam kunnen patiënten altijd en overal hun afspraken bekijken en kunnen ze hun medische gegevens inzien en downloaden. Mijn Rijndam is  binnen zes maanden succesvol uitgerold over de 18 verschillende behandellocaties.

Online revalidatieomgeving
Yone van Beek, patiënt bij Rijndam, is blij met Mijn Rijndam: “Ik zie het portaal als mijn persoonlijke digitale revalidatieomgeving. Nu ik mijn medische gegevens, revalidatiedoelen en afspraken online kan bekijken, kan ik me goed voorbereiden op gesprekken met mijn arts of behandelaren.” Het patiëntenportaal past in de visie van Rijndam om patiënten meer regie te geven in hun eigen revalidatietraject. Liesbeth van Alphen de Veer, projectleider van Mijn Rijndam geeft aan:  “We verwachten, dat patiënten zich via online inzage meer betrokken voelen bij hun revalidatiebehandeling. Door mee te lezen in delen van het dossier krijgen patiënten meer inzicht in hun behandeltraject en hun persoonlijke revalidatiedoelen.”

Succesvolle audit
Rijndam heeft met de implementatie van Mijn Rijndam de VIPP-module A2 behaald door de onafhankelijke audit met succes af te ronden. VIPP (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional) is een initiatief van het ministerie van VWS en richt zich via modules op het beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. Van Alphen de Veer: “We voldoen nu inderdaad ook aan de eisen van A2, dat betekent dat we beschikken over een beveiligd patiëntenportaal waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen en in een gestructureerd formaat kan downloaden en doorsturen naar een andere zorgverlener”.

Service en toegankelijkheid
Rijndam streeft ernaar om het patiëntenportaal, nu het volledig geïmplementeerd is, verder te verbeteren en uit te bouwen. Projectleider van Alphen de Veer, licht toe: “Om onze service en toegankelijkheid te blijven verbeteren, willen we de komende jaren aan nieuwe functionaliteiten werken. Denk bijvoorbeeld aan online afspraken maken, zelf gegevens toevoegen en videoconsults met de artsen.”

Meer informatie over het portaal is te vinden op www.rijndam.nl/patientenportaal.

Prof. dr. ing. Heike Vallery is benoemd tot honorair hoogleraar Innovatieve Revalidatietechnologie bij de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC. Deze benoeming is een belangrijke mijlpaal die de verbinding accentueert tussen techniek en revalidatiegeneeskunde.

Revalidatiegeneeskunde en techniek
Hoe kun je met technologische innovaties mensen met een bewegingsbeperking ondersteunen? Dat is een belangrijke vraag waar de revalidatiegeneeskunde zich op richt. Om die vraag te kunnen beantwoorden is diepgaande samenwerking nodig op het grensvlak van techniek en geneeskunde.
Heike Vallery bevindt zich op dit snijvlak en doet onderzoek op het terrein van tweebenig lopen en robotische ondersteuning voor patiënten met loopstoornissen. In de functie als hoogleraar Innovatieve Revalidatietechnologie gaat Vallery de kennisinfrastructuur op het gebied van innovatieve revalidatietechnologie in wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg verder vormgeven.

Samenwerking Rijndam – Erasmus MC – TU Delft
“Deze benoeming geeft een extra stimulans aan de samenwerking tussen de TU Delft, Erasmus MC en Rijndam Revalidatie”, aldus Gerard Ribbers (afdelingshoofd Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC). Rijndam werkt op onderzoeksgebied intensief samen met de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Erasmus MC. Rijndam functioneert hierbij als klinisch testcentrum, een zogeheten `Living Lab’, waarin behandelaars samen met patiënten innovatieve technologie testen. Deze resultaten worden weer verwerkt in het wetenschappelijk onderzoek en zo werkt Rijndam actief mee aan de ontwikkeling van revalidatiegeneeskundige topzorg.

Reist u voor uw bezoek aan Rijndam Revalidatie met de auto over de N3 en de Wantijbrug in Dordrecht? Let dan goed op.

Vanaf maandag 20 januari is onze locatie Albert Schweitzer ziekenhuis en locatie De Sitterstraat moeilijker bereikbaar vanwege een renovatie van de Wantijbrug. Dit houdt in dat de N3 ter hoogte van de Wantijbrug vanaf maandag 20 januari t/m vrijdag 3 april 2020 afgesloten is voor auto’s, motorfietsen en vrachtwagens. Nood- en hulpdiensten, openbaar vervoer, (brom)fietsers en voetgangers kunnen wel over de brug. 

Voor het gewone doorgaande verkeer is de omleiding over de A15 en A16 en vice versa. De extra reistijd (buiten de spits) bedraagt ongeveer 10 tot 15 minuten. 
Houd hier nu alvast rekening mee en volg de actuele berichtgeving

De ZitFitpoli biedt handvatten voor rolstoelgebonden kinderen en jongeren (en hun ouders/verzorgers), die door hun beperking sedentair (zittend) gedrag hebben, door hen letterlijk en figuurlijk te bewegen tot een meer gezonde leefstijl. De ZitFitpoli helpt bij het maken van bewuste keuzes in gezonde voeding en draagt activiteiten en beweging aan, die samen leiden tot meer fysieke fitheid, participatie en welbevinden.

Dankzij een subsidie van ZonMw, NWO & de Hartstichting start er een nieuw onderzoek dat gericht is op de ontwikkeling van technologie om patiënten met een CVA thuis te laten trainen met hun aangedane arm. In dit zogeheten ArmCoach4Stroke-project staan revalidatie, medische technologie, thuisbehandeling en regie en autonomie van de patiënt centraal. Via telemonitoring wordt begeleiding op afstand mogelijk gemaakt.

Rol van Rijndam
Dit onderzoek wordt samen met Erasmus MC, Amsterdam UMC, Technische Universiteit Delft, Universiteit Twente, 2M Engineering en Lode uitgevoerd. Het project wordt geleid door dr. Hans Bussmann (Revalidatiegeneeskunde, Erasmus MC) en is gericht op het optimaliseren van de armfunctie. Tijdens het hele project staat implementatie in de zorg centraal. Patiënten, artsen en behandelaars van Rijndam spelen een belangrijke rol bij de productdefinitie, de testtoepassingen en bij de evaluatie van het systeem.

Blended care
Het onderzoek wordt uitgevoerd met een sterke betrokkenheid van patiënten en behandelaars. Middels co-creatie – waarbij (eind)gebruikers een leidende rol hebben – ontwikkelt het onderzoeksteam van Bussmann een op bewegingssensoren gebaseerd hulpmiddel: de ArmCoach4Stroke. Hiermee worden mensen met een beroerte gestimuleerd om zowel hun aangedane arm meer te gebruiken in het dagelijks leven én om intensief te oefenen volgens een individueel afgestemd oefenprogramma.  Via een app en een tablet wordt direct feedback gegeven aan de patiënt en aan de behandelaar. De behandelaar kan hierdoor op afstand advies geven. Daarmee is de ArmCoach4Stroke een voorbeeld van blended care, waarbij de behandeling deels onder de regie van de patiënt en, waar nodig, onder regie van een therapeut gebeurt.

Sensor
Hoe werkt het? De patiënt draagt in het dagelijkse leven een sensor om de pols en deze sensor registreert de activiteit van de aangedane arm en stimuleert d.m.v. trillingen en een speciale app de arm meer te gebruiken. Ook herinnert het systeem de patiënt om te gaan oefenen. Tijdens het oefenen krijgt de patiënt via sensoren en een tablet feedback of de oefening goed wordt uitgevoerd. Hiervoor worden innovatieve algoritmes ontwikkeld.

In 2022 verhuist Rijndam Kinderrevalidatie van de Ringdijk naar de Hazelaarweg 50. Er staat dan een splinternieuw gebouw waar kinderen zich maximaal kunnen ontwikkelen.

Samen met de mytyl-en tyltylschool
Naast Rijndam huisvest het gebouw ook mytylschool De Brug en tyltylschool Rotterdam. Deze scholen bieden speciaal onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 20 jaar. Net als nu op de Ringdijk en de Roerdomplaan werkt Rijndam intensief samen met deze scholen. Hierdoor benutten we elkaars expertise en bundelen we onze krachten. Met dit nieuwe gebouw creëren we samen een veilige en uitdagende omgeving voor onze patiënten c.q. leerlingen. We blijven overigens ook na de verhuizing kinderrevalidatie aanbieden op de Roerdomplaan en op de Sitterstraat in Dordrecht.

Definitief Ontwerp
De afronding van het Definitief Ontwerp van dit nieuwe gebouw is in zicht. Het wordt een modern, licht pand, waarbij natuurlijke materialen en kleuren de overhand krijgen. Ook komt er een smartlab en een looplab, waar veel ruimte is voor innovatie.

Informatieavond voor omwonenden Hazelaarweg
Maandagavond 2 december is er een informatieavond voor buurtbewoners. Tussen 19:30 - 21:00 uur is iedereen van harte welkom in de foyer van De Buurvrouw aan de Larikslaan 200 in Rotterdam. De architect, de gemeente Rotterdam, de scholen en Rijndam zijn dan aanwezig voor het beantwoorden van vragen en het geven van meer informatie over dit nieuwbouwproject.

Lineke Verhoef

Wie: Lineke Verhoef

Wat: Ergotherapeut

Waar: Locatie Erasmus MC

Tevreden mens
“Vragen die vaak terugkomen gaan over energiemanagement: ‘Hoe doe ik wat ik wil doen met mijn beperkte energie?’. Als ergotherapeut geef ik bijvoorbeeld ook adviezen voor aanpassingen in de woning of hoe iemand zolang mogelijk naar tevredenheid kan blijven werken. Het kunnen ook kleine dingen zijn die het verschil maken, zoals het aanpassen van bestek. Als ik samen met de patiënt zie dat de patiënt weer zelfstandig verder kan en daarmee zijn eigen leven een stukje betekenisvoller heeft gemaakt, ben ik een tevreden mens.

Veerkracht
Ik blijf me verwonderen over de veerkracht die onze patiënten laten zien. Ik werk op een afdeling die gekoppeld is aan een academisch ziekenhuis: Erasmus MC. Dat betekent dat wij vaak patiënten zien die een zeldzame en/of progressieve diagnose hebben. Denk aan ALS, langzaam progressieve spierziekten, ataxieën en MS. Regelmatig zijn deze patiënten ernstig aangedaan. Toch kijken de patiënten naar de toekomst en gaan ze op zoek naar mogelijkheden. Wij helpen ze door coaching en sturing te geven, maar de inzet komt van hen. Bewonderenswaardig!

Ontplooien
Wat ik waardeer in het beleid van Rijndam is dat ze niet schromen om jong talent aan te nemen. Ik was net klaar met mijn opleiding ergotherapie, net 21 jaar, maar kreeg wel de kans om aan de slag te gaan zonder enige ervaring in de revalidatiezorg. Rijndam is echt bereid om in jonge mensen te investeren en je een kans te geven te ontplooien.

Diverse hulpvragen
Revalidatie trekt me omdat het zo afwisselend is. Binnen de revalidatiesetting waar ik werk zien we  volwassen patiënten die midden in het leven staan. Er is sprake van werk, van een gezin, hobby’s en sport en dat maakt dat de hulpvragen heel divers zijn. Iemand terug laten keren in de maatschappij, of juist begeleiden bij het afscheid nemen hiervan en het vinden van nieuwe betekenisvolle activiteiten maakt mijn werk waardevol voor mij.

Is dit ook iets voor jou? Bekijk hier onze vacatures!

Onze revalidatiearts Wim Janssen is door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) verrast met de Van Hoytema Trofee. Wim heeft de trofee overhandigd gekregen vanwege zijn bijzondere verdiensten voor de revalidatiegeneeskunde.

Wim is zeer actief binnen de revalidatiegeneeskunde en specifiek op landelijk niveau bij de opleiding tot revalidatiearts. Nationaal en internationaal is Wim een veelgevraagd spreker en bovenal zeer actief in de ontwikkeling en profilering van opleiding revalidatiegeneeskunde. Daarnaast heeft Wim verschillende nevenfuncties, in de ‘Executive Committee’ van de European Union of Medical Specialists Section of PRM, ‘Board and Committee for Education’ van de European Board of PRM en is hij voorzitter van de ‘Special Interest Scientific Committee’ bij de European Society of PRM.

Een functie waar Wim ook veel voldoening uit haalt is zijn lidmaatschap van het College Geneeskundige Specialismen KNMG. Hier is Wim onlangs als eerste revalidatiearts tot lid benoemd op voordracht van de Federatie Medisch Specialisten. De CGS stelt regels vast voor de opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen.

Wim geeft aan zijn vele activiteiten altijd met plezier te hebben gedaan en roept jongere collega’s op hetzelfde te doen: “Het geeft plezier en inspireert”!

Van Hoytema Trofee
De Van Hoytema Trofee is een wisseltrofee die ieder jaar wordt uitgereikt aan een lid van de VRA die zich in woord en/of geschrift met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. Kandidaten worden voorgedragen aan een vierkoppige jury, waaronder de houder van de trofee. De Van Hoytema Trofee is tijdens de algemene ledenvergadering van de VRA uitgereikt.

Pagina's