Interview AIOS

We gingen het gesprek aan met een eerstejaars AIOS en een vierdejaars AIOS om te achterhalen hoe zij naar het opleidingscircuit kijken. Lees hier over hun ervaringen!

Waarom heb je voor dit opleidingscircuit gekozen?
Vierdejaars AIOS: ‘’Eigenlijk heb ik niet specifiek voor dit opleidingscircuit gekozen, maar nu ik de opleiding volg, ben ik er erg blij mee.’’

Eerstejaars AIOS: ‘’Ik zocht een circuit in het westen van het land en bij dit circuit zijn de verschillende stageplaatsen allemaal in dezelfde plaats. Het gegeven dat je tijdens je opleiding niet ineens een enorme reistijd hebt, of tijdelijk een woning moet zoeken in een andere plaats, vind ik erg fijn. Ik kan nu gewoon blijven wonen waar ik woon!’’

De prettige overeenkomst hier in Rotterdam vind ik de communicatie: open, eerlijk en direct.

Hoe bevalt de opleiding tot nu toe?
Vierdejaars AIOS: ‘’De opleiding bij Rijndam Revalidatie bevalt mij onwijs goed. Je ziet veel verschillende diagnosegroepen in alle fasen van de behandeling. Ook leer je werken in verschillende soorten instellingen en met verschillende soorten mensen. De prettige overeenkomst hier in Rotterdam vind ik de communicatie: open, eerlijk en direct. Zowel met patiënten, supervisors en collega’s. De opleiding biedt daarnaast ruimte voor een eigen invulling. Binnen en naast de patiëntenzorg. In mijn geval gericht op enerzijds ziekenhuis en anderzijds spasticiteit behandeling. Ook heb ik me twee jaar lang, via de kerngroep, kunnen inzetten voor de landelijke belangen van onze AIOS. Dit was voor mij een goede toevoeging aan de opleiding.’’

Eerstejaars AIOS: ‘’Na een aantal jaar was mijn droom opeens werkelijkheid geworden; ik mocht in opleiding tot specialist revalidatie. In de eerste periode nadat ik dit goede nieuws ontving, kon ik alleen maar blij rond stuiteren. Bij de start van de opleiding bleek echter al snel dat de opleiding bestond uit ‘gewoon’ werken op een afdeling, waarbij er vanzelfsprekend ook mindere dagen zijn en dus niet iedere dag fantastisch is. Zo zie je maar; je droom verwezenlijken is ook gewoon keihard werken. Het betekent trouwens niet dat je alleen maar hard moet werken. Er is ook tijd voor andere dingen, zodat je wel toekomt aan verdieping of verbreding.’’

Samen borrelen, dineren, skiën en bijvoorbeeld spontane uitjes, zoals als laser gamen.

Hoe is de opleidingssfeer?
Vierdejaars AIOS: ‘’Misschien is dat nog wel het leukst aan de opleiding. Samen borrelen, dineren, skiën en bijvoorbeeld spontane uitjes, zoals als laser gamen. Ik ben bang dat ik dit straks het meeste ga missen als ik specialist ben.’’

Eerstejaars AIOS: ‘’Leuk! Toen ik als nieuwkomer in de groep kwam en niemand kende, kreeg ik de ruimte om te wennen. In die tijd waren er voldoende collega’s die af en toe om het hoekje kwamen kijken of het allemaal wel lukte. Dat voelde prettig. Ook is er een mentorsysteem waarbij je als nieuwkomer aan een oudere jaars AIOS gekoppeld wordt, zodat je de mogelijkheid krijgt om al je vragen te stellen. Fijn, toch!’’

Met ingang van februari 2020 is Rijndam Revalidatie rookvrij. Dit houdt in dat het niet langer toegestaan is om op het terrein van Rijndam te roken. Hiermee sluiten we ons aan bij de landelijke beweging naar een rookvrije generatie én dragen we bij aan een gezonde verblijfs- en werkomgeving voor onze patiënten en medewerkers.

Op weg naar een rookvrije generatie!

Veelgestelde vragen
We begrijpen het goed als je met vragen zit. Daarom hebben we een overzicht van veelgestelde vragen gemaakt. Klik hier om naar het overzicht te gaan.

Kun je het antwoord op jouw vragen niet vinden? Stel ze dan gerust door een e-mail te sturen naar info@rijndam.nl. We beantwoorden jouw vragen zo snel mogelijk.

Promotie Hedwig Kooijmans
Op dinsdag 28 januari, 13.30 uur promoveert Hedwig Kooijmans. Hedwig heeft onderzoek uitgevoerd op locatie Westersingel en was werkzaam bij Rijndam. De titel van haar proefschrift luidt: ‘Promoting physical activity in people who have a long-standing spinal cord injury.’

Samenvatting
Mensen die al een lange tijd een dwarslaesie hebben, bewegen over het algemeen zeer weinig. Uit eerder onderzoek is gebleken dat na het oplopen van een dwarslaesie mensen minder lichamelijk actief zijn en dat lichamelijke activiteit verder afneemt naar een niveau dat zeer laag is vergeleken met de algemene bevolking. Ook in vergelijking met mensen met andere chronische aandoeningen is dit niveau laag. Meer bewegen bij mensen met een dwarslaesie verbetert de gezondheid. Lichamelijke activiteit vermindert bijvoorbeeld de kans op hart- en vaatziekten, voorkomt secundaire aandoeningen, en vergroot lichamelijke fitheid en kwaliteit van leven.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat voor gedragsverandering naar een actievere leefstijl meer nodig is dan alleen het trainen van lichamelijke fitheid of alleen het geven van informatie over de voordelen van lichamelijke activiteit. Daarnaast waren er bij aanvang van de studie aanwijzingen dat een zelfmanagementinterventie een effectieve manier is om lichamelijke activiteit te verbeteren. In een dergelijke interventie worden informatie met actieve leerstrategieën en gedragsveranderingstechnieken gecombineerd, waardoor zelfmanagementvaardigheden worden vergroot. Deze zelfmanagementvaardigheden faciliteren gedragsverandering naar een actievere lichamelijke leefstijl en mogelijk zelfs het behoud hiervan. Onderdelen van zelfmanagementvaardigheden zijn (beweeg) zelf-effectiviteit, attitude, sociale support en proactieve coping. Zelf-effectiviteit betreft het vertrouwen dat het lukt om meer te gaan bewegen, attitude de houding die mensen hebben ten opzichte van bewegen, sociale support de ondersteuning die je uit je omgeving krijgt om meer te gaan bewegen, en proactieve coping het van tevoren bedenken hoe je omgaat met problemen die in de weg staan om lichamelijk actiever te worden.

De belangrijkste doelstelling van het onderzoek beschreven in dit proefschrift was het onderzoeken van de effectiviteit van een 16 weken durende zelfmanagementinterventie - genaamd HABITS - op het niveau van lichamelijke activiteit bij mensen die al een lange tijd een dwarslaesie hebben. Daarnaast hebben we onderzocht of de zelfmanagementinterventie er ook aan bijdroeg dat deelnemers veranderden op factoren die voorwaardelijk werden geacht voor verandering in fysieke activiteit, zoals de fases van beweeggedragsverandering en of zelfmanagementvaardigheden. Er zijn geen significante verschillen gevonden tussen de interventie en de controlegroep op de belangrijkste uitkomstmaten. Om lichamelijke activiteit goed te kunnen meten is er een meetinstrument ontwikkeld en de validiteit daarvan onderzocht. Het meetinstrument behelst een activiteitenmonitor die zelfstandig rolstoel rijden - als maat van lichamelijke activiteit - kan meten. Onderzoek wees uit dat dit een valide instrument is.

Het primaire onderzoek van dit proefschrift was gebaseerd op een theoretisch model dat de relatie tussen zelfmanagementvaardigheden en lichamelijke activiteit beschrijft. Dit model was gebaseerd op twee gedragsveranderingstheorieën: het trans-theoretisch model van beweeggedragsverandering en de theorie van gepland gedrag. Een ander aspect van de studie was daarom het onderzoeken van de relatie tussen zelf-effectiviteit en lichamelijke activiteit. Hierbij werd de hypothese getoetst en bevestigd dat mensen met een langdurige dwarslaesie met een grotere zelf-effectiviteit ook meer lichamelijk actief zijn. Andere relaties in het theoretisch model zijn niet gevonden.

Promotie
Datum en tijd: 28 januari 13.30 uur
Locatie: Onderwijscentrum Erasmus MC
Promovendus: Hedwig Kooijmans
Proefschrift: Promoting physical activity in people who have a long-standing spinal cord injury.
Promotor: prof. dr. H.J. Stam en prof. dr. M.W.M. Post
Copromotoren: dr. J.B.J. Bussmann

Omroep Vlaardingen interviewde Rajen Bhattoe, projectleider over ons patiëntenportaal 'Mijn Rijndam'.

Beluister het fragment terug (vanaf 17:37).

Ergotherapie Magazine publiceerde een artikel over onze behandelmodule 'Blijven werken'. Hierin wordt duidelijk hoe belangrijk werk is voor patiënten met progressieve neurologische aandoeningen, wat arbeidsparticipatie moeilijk kan maken en wat ergotherapeuten hierin kunnen betekenen.

Benieuwd? Lees verder in het artikel: Blijven werken met een progressieve neurologische aandoening.

Alle patiënten van Rijndam kunnen inmiddels gebruik maken van het online patiëntenportaal ‘Mijn Rijndam’. Door in te loggen via DigiD kunnen patiënten altijd en overal hun afspraken bekijken en hun medische gegevens inzien en downloaden. Mijn Rijndam is binnen zes maanden succesvol uitgerold over de 18 verschillende behandellocaties. Hiermee is ook de A2 module behaald van het landelijke VIPP-programma (Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling tussen Patiënt en Professional).

Online revalidatieomgeving
Een rondvraag onder de patiënten over Mijn Rijndam levert positieve reacties op. De meest gehoorde reactie is, dat zij blij zijn met Mijn Rijndam en de online inzage in hun medische gegevens. Afspraken en revalidatiedoelen worden regelmatig online bekeken, waardoor patiënten zich beter kunnen voorbereiden op een gesprek met hun arts. Het patiëntenportaal past in de visie van Rijndam om patiënten meer regie te geven in hun eigen revalidatietraject. Rajen Bhattoe, projectleider van Mijn Rijndam licht toe: “Door mee te lezen in delen van het dossier krijgen patiënten meer inzicht in hun behandeltraject en hun persoonlijke revalidatiedoelen. We willen dat patiënten zich door de online inzage meer betrokken voelen bij hun revalidatiebehandeling.”

Succesvolle audit
Rijndam heeft met de implementatie van Mijn Rijndam de VIPP-module A2 behaald door de onafhankelijke audit met succes af te ronden. Het VIPP-programma is een initiatief van het ministerie van VWS en richt zich via modules op het beschikbaar stellen van medische gegevens aan patiënten. Bhattoe geeft aan: “We voldoen nu inderdaad ook aan de eisen van A2, dat betekent dat we beschikken over een beveiligd patiëntenportaal waarin de patiënt zijn gegevens kan raadplegen en in een gestructureerd formaat kan downloaden en doorsturen naar een andere zorgverlener. Ik ben er trots op dat Rijndam het VIPP-programma met succes en volgens planning heeft kunnen afronden.”

Service en toegankelijkheid
Rijndam streeft ernaar om het patiëntenportaal, nu het volledig geïmplementeerd is, verder te verbeteren en uit te bouwen. Projectleider Bhattoe: “Om onze service en toegankelijkheid te blijven verbeteren, willen we de komende jaren aan nieuwe functionaliteiten werken. Denk bijvoorbeeld aan online afspraken maken, zelf gegevens toevoegen en videoconsults met de artsen of behandelaren .”

Meer informatie over het portaal is te vinden op www.rijndam.nl/patientenportaal.

Vol trots presenteerden de Rijndam Racers, het handbiketeam van Rijndam Revalidatie, gisteravond het team waarmee zij dit jaar deelnemen aan de HandbikeBattle. Met alleen maar vrouwelijke deelnemers hebben de Rijndam Racers direct een primeur te pakken. De zes vrouwen gaan op 18 juni 2020 de strijd aan met andere revalidatiecentra door in handbike – en dus volledig op armkracht - de Oostenrijkse Alpen te beklimmen.

Girlpower
De vrouwen, met een lichamelijke beperking, hebben (onlangs) bij Rijndam Revalidatie gerevalideerd. Drie van hen hebben nog maar kort een dwarslaesie en waren vorig jaar zelfs nog opgenomen bij Rijndam. Geënthousiasmeerd door behandelaars en het succes van de Rijndam Racers afgelopen jaren gaan zij dit jaar de uitdaging aan. Nog nooit heeft een vrouwenteam meegedaan aan de HandbikeBattle. De komende maanden wordt er door de vrouwen keihard getraind om de 20 km lange rit met bijna 1.000 hoogtemeters en flinke hellingen te trotseren. De deelnemers worden ondersteund en begeleid door medewerkers van Rijndam, waaronder een persoonlijke buddy die ook tijdens de HandbikeBattle meefietst.

Rijndam Racers Individuals
De Rijndam Racers vieren dit jaar hun 10-jarig jubileum en hebben eenmalig een ‘individuals’ team in het leven geroepen, de Rijndam Racers Individuals. Het team bestaat uit 11 oud-deelnemers van de Rijndam Racers die dit jaar op individuele basis de strijd aangaan. Het team sluit aan bij de voorbereidingen en trainingen van de Rijndam Racers en inspireert tegelijkertijd de zes vrouwelijke debutanten. Samen sterk!

HandbikeBattle
De HandbikeBattle vindt jaarlijks plaats in het Kaunertal (Tirol, Oostenrijk) waar teams van verschillende revalidatiecentra tegen elkaar strijden. De teams bestaan uit (oud-)patiënten van de revalidatiecentra. Met deelname aan de HandbikeBattle willen de Rijndam Racers meer bekendheid geven aan handbiken en sporten in het algemeen voor met een dwarslaesie, amputatie of aangeboren aandoening.

Meer informatie over de Rijndam Racers is te vinden op de website: www.rijndamracers.nl of Twitter, Facebook en Instagram.

In het Nederlandstalig Tijdschrift Pijnbestrijding is zojuist een artikel gepubliceerd over arbeidsparticipatie in een vroege fase van pijnrevalidatie. Patiënten gaven aan dat de arbeidsparticipatie pas relatief laat in de revalidatie aan bod kwam. Daarom ontwikkelt Rijndam momenteel een module om arbeidsparticipatie structureel en vroeg in onze pijnrevalidatie op te nemen. Om het effect van deze module te kunnen bepalen, is een nulmeting uitgevoerd. Het belang van de nieuwe behandelmodude werd hierin bevestigd.

Lees verder in het artikel: 'Aandacht voor arbeidsparticipatie in een vroege fase van pijnrevalidatie in Rijndam Revalidatie: stand van zaken als uitgangspunt voor een innovatieproject'.

Rookvrij Rijndam

Met ingang van februari 2020 is Rijndam Revalidatie rookvrij. Dit houdt in dat het niet langer toegestaan is om op het terrein van Rijndam te roken. Hiermee sluiten we ons aan bij de landelijke beweging naar een rookvrije generatie én dragen we bij aan een gezonde verblijfs- en werkomgeving voor onze patiënten en medewerkers.

Op weg naar een rookvrije generatie!

Veelgestelde vragen
We begrijpen het goed als je met vragen zit. Daarom hebben we een overzicht van veelgestelde vragen gemaakt. Klik hier om naar het overzicht te gaan.

Kun je het antwoord op jouw vragen niet vinden? Stel ze dan gerust door een e-mail te sturen naar info@rijndam.nl. We beantwoorden jouw vragen zo snel mogelijk.

 

 

Pagina's