Het uitvoeren van oefeningen is een essentieel onderdeel van revalidatiebehandeling. Nu vanwege het coronavirus alle poliklinische locaties zijn gesloten, biedt Rijndam Revalidatie patiënten de mogelijkheid om vanuit huis hun revalidatiebehandeling voort te zetten. Via het Oefenportaal Rijndam kunnen poliklinische patiënten thuis zelfstandig hun oefeningen blijven doen. Door het aanbod van het online Oefenportaal en beeldbellen, gaat de patiëntenzorg van Rijndam waar mogelijk op afstand door.

Persoonlijke oefeningen
Binnen het Oefenportaal geeft de behandelaar zijn patiënt persoonlijke oefeningen en informatie die op dat moment passen in de behandeling. De oefeningen zijn veelal vormgegeven in instructiefilmpjes en worden schriftelijk toegelicht. “Nu patiënten niet naar onze locatie kunnen komen, maken we gebruik van e-Health oplossingen, waarmee de revalidatiebehandelingen kunnen worden voortgezet”, vertelt ergotherapeut Brigitte Boelaars. “Met het Oefenportaal, zeker in combinatie met beeldbellen, kunnen patiënten blijven werken aan hun herstel”.

Werken aan herstel
Het Oefenportaal Rijndam is normaal gesproken een aanvulling op de bestaande revalidatiebehandeling, maar wordt nu intensief gebruikt. Het ondersteunt het werken aan herstel, doordat de patiënt thuis kan blijven doorgaan met oefenen. Door het interactieve karakter heeft de behandelaar direct inzicht in de voortgang. Ook kunnen behandelaar en patiënt contact met elkaar hebben via de berichtenfunctie.

Veilig en gemakkelijk
Rijndam maakte al langer gebruik van het Oefenportaal vanuit twee locaties. Door de inspanningen van behandelaren, is het in korte tijd mogelijk gemaakt om dit nu vanuit alle locaties aan te bieden aan een grote groep poliklinische patiënten. Het Oefenportaal Rijndam werkt binnen een beveiligde omgeving en is eenvoudig in gebruik. De patiënt kan met behulp van een pc, laptop, tablet of telefoon gebruikmaken van het portaal dat beschikbaar is via een website of gratis app.

De afgelopen week hebben veel vrijwilligers hard gewerkt om de eerste Ik ga EMB! Speelboxen klaar te maken voor verzending naar gezinnen met een kind met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Ook deze kinderen kunnen vanwege het coronavirus niet naar hun speciale school of opvang. Juist voor deze gezinnen is de combinatie van thuiswerken, lesgeven aan een broer of zus èn zorgen voor hun kind met EMB extra zwaar. De Speelboxen zorgen ervoor dat kinderen met EMB zich thuis kunnen vermaken samen met hun gezinsleden.

Handen ineen geslagen
Stichting in Actie, Schakelspeelgoed en Rijndam Revalidatie hebben de handen ineen geslagen om voor zoveel mogelijk gezinnen met een kind met EMB een Speelbox te regelen die ze een aantal weken kosteloos mogen houden. Normaal gesproken gaan deze kinderen naar een speciale school of opvang waar specifieke, maar kostbare, speelmaterialen aanwezig zijn. Nu deze gezinnen door de coronacrisis voornamelijk thuis zitten, zijn de Speelboxen essentieel om samenspelen thuis mogelijk te maken. 

Alle hulp welkom
Mede dankzij een gift van het Gehandicapte Kind konden de eerste Speelboxen op korte termijn worden gerealiseerd. “Om nog meer gezinnen in Nederland blij te maken met de Speelbox, is alle hulp welkom”, geeft initiatiefneemster Nicole van den Dries aan. “We zijn op zoek naar meer giften, materialen, zoals aangepast speelgoed, en vrijwilligers die bijvoorbeeld willen ondersteunen bij het bedenken en uitwerken van spelideeën”. Ouders, verzorgers of professionals die denken dat een gezin in aanmerking komt voor een Speelbox, kunnen deze aanmelden via de website www.ikgaemb.nl/speelbox.

Ik ga EMB!
De Speelbox is onderdeel van de campagne Ik ga EMB!. Deze campagne richt zich in de eerste plaats op jongeren met ernstige meervoudige beperkingen. Alle projecten, acties en het platform zijn erop gericht dat deze jongeren Elke Mogelijkheid Benutten (EMB). Vanwege het coronavirus wordt versneld een ‘Ik ga EMB! Inspiratiebox’ ontwikkeld voor gezinnen die al aangepast speelmateriaal in huis hebben. Deze box is een online verzameling van alle uitgewerkte spelactiviteiten en filmpjes die gratis toegankelijk is voor alle gezinnen met een kind met een beperking. 

Coronapatiënten die een langdurig verblijf op de Intensive Care overleven, hebben vaak intensieve revalidatie nodig om te kunnen herstellen. De patiënten zijn verzwakt en hebben veelal te maken met indrukwekkende fysieke, cognitieve en psychische problemen, ook wel Post Intensive Care Syndroom genoemd. Rijndam heeft daarom een speciale afdeling binnen haar kliniek in Rotterdam ingericht waar coronapatiënten kunnen revalideren als ze de Intensive Care van het ziekenhuis verlaten. Deze post-IC afdeling staat klaar om de patiënten te verwelkomen en biedt medisch specialistische revalidatie.

Meer kans op herstel
Door coronapatiënten over te nemen na een IC-opname ontlast Rijndam de regionale ziekenhuizen. Een ander voordeel is, dat de patiënten eerder starten met revalideren. Bertjo Renzenbrink, bestuurder van Rijndam, licht toe: “zowel COVID-19 als een opname op een IC hebben grote impact op patiënten en hun families. Het snel starten bij deze patiënten met hun revalidatie, vergroot de kans op het herstel en vermindert de kans op complicaties. Bij Rijndam zijn we ervaren in het behandelen van het Post Intensive Care Syndroom. We hebben de expertise in huis om met intensieve herstelprogramma’s in te springen op deze complexe zorgvragen.”

Revalidatiegeneeskundige behandeling
Het behandeltraject bestaat onder meer uit intensieve fysiotherapie en ergotherapie om de patiënten eerst letterlijk weer op de been te krijgen en te leren omgaan met fysieke beperkingen. Daarbij heeft Rijndam veel aandacht voor de cognitieve gevolgen en psychosociale problematiek als gevolg van de IC-opname. Ook behandelt het revalidatiecentrum eventuele voedingsproblematiek en slikklachten. De patiënten krijgen 24/7 zorg van een speciaal post-IC team dat onder andere bestaat uit revalidatieartsen, verpleegkundigen, fysiotherapeuten, psychologen, ergotherapeuten, logopedisten, maatschappelijk werkers en ademhalingstherapeuten.

Opschaling
In principe komen alle post-IC patiënten na een COVID-I9 infectie met een indicatie voor medisch specialistische revalidatie in aanmerking voor opname bij Rijndam. Door het hoge aantal coronapatiënten op de Intensive Care, wordt een enorme toename van patiënten verwacht die moeten herstellen. De post-IC afdeling bij Rijndam kan als dit nodig is verder opgeschaald worden. Bertjo Renzenbrink: ”Nu de druk op de IC’s verder toeneemt, ben ik blij dat Rijndam op deze manier kan bijdragen aan de continuïteit van de acute zorg en de behandeling van coronapatiënten”. 

Zaterdagmiddag zijn patiënten in de kliniek van Rijndam verrast met een pop-up concert van de Rotterdamse band De Likt. Stichting Vrienden van Rijndam Revalidatie regelde dit als hart onder de riem voor alle opgenomen patiënten die nu door de coronamaatregelen geen bezoek mogen ontvangen en niet op weekendverlof kunnen.

Fantastische afleiding 
De Rotterdamse band De Likt zorgde  voor een overdonderend optreden van ruim twintig minuten op het voorterrein van locatie Westersingel. Alle patiënten hadden, met gepaste afstand van elkaar, een mooi plekje gevonden achter het raam van hun eigen kamer of de gezamenlijke huiskamer. “Het is nu een extra zware tijd, ondanks dat alle medewerkers hun uiterste best doen”, geeft een van de patiënten aan. “Dit optreden is echt een fantastische afleiding”. 

Ervaring frontman
De Rotterdamse band treedt normaal gesproken op tijdens grote festivals. Stichting De Nieuwe Lichting die het artiestenklimaat in Rotterdam probeert te bevorderen, legde contact met de band. Ze reageerde direct positief op het verzoek: “Als we op deze manier iets kunnen bijdragen in deze bijzondere tijd, dan doen we dit graag”. Rapper Jordy Dijkshoorn, frontman van de Rotterdamse band, heeft in 2017 zelf ervaren hoe het is om te moeten revalideren. In 2017 herstelde hij na een breuk van een nekwervel. Hij telt zijn zegeningen: “Ik had ook in een rolstoel kunnen eindigen''.

Verblijf veraangenamen
Vrienden van Rijndam Revalidatie zet zich in voor innovatieve revalidatie en een prettig verblijf van patiënt en familie. “Juist in deze tijd is het extra belangrijk om de tijd die  patiënten in de kliniek doorbrengen te veraangenamen”, aldus Mendy Verburg, initiatiefneemster vanuit de stichting. Patiënten zijn opgenomen bij Rijndam, omdat ze een heftige gebeurtenis hebben meegemaakt, zoals een dwarslaesie of beroerte. Hier werken ze aan hun revalidatie. Op dit moment mogen ze geen bezoek ontvangen of met weekendverlof. Vanuit de stichting worden diverse acties opgezet, zoals de oproep om te doneren voor de aanschaf van iPads of het sturen van een kaartje. Meer informatie is te vinden op www.vriendenvanrijndam.nl

Omroep Vlaardingen besteedde gisteren aandacht aan de zorg op afstand die we bieden via beeldbellen. Nu al onze poliklinische locaties zijn gesloten, proberen we zoveel mogelijk consulten en therapieën op deze manier te laten doorgaan. Irma Viola, kinderfysiotherapeut, vertelde hoe beeldbellen wordt ingezet binnen Rijndam Kinderrevalidatie. 

Beluister hier het interview. Het fragment begint bij 20.05 minuten.

Alle locaties van Rijndam zijn tijdelijk gesloten vanwege het coronavirus, met uitzondering van de kliniek waar patiënten zijn opgenomen. Patiënten die normaal gesproken een polikliniek bezoeken voor consulten of therapieën, krijgen nu zorg op afstand aangeboden. Door gebruik te maken van beeldbellen, gaat de patiëntenzorg binnen Rijndam waar mogelijk door.

Revalidatie belangrijk
Rijndam maakte al langer gebruik van beeldbellen bij een kleine doelgroep. Door de inspanningen van behandelaren en ICT is het in korte tijd mogelijk gemaakt om dit nu aan te bieden aan een grote groep poliklinische patiënten. De veelal vanuit huis werkende behandelaren faciliteren de patiënten met het beeldbellen waardoor zoveel mogelijk consulten en therapieën door kunnen gaan. Patiënten en behandelaren zijn enthousiast over deze innovatieve manier van werken.

Toegevoegde waarde
“Juist in deze tijd hebben mensen behoefte om contact te leggen met hun behandelaar en is het essentieel dat revalidatiebehandelingen doorgaan”, geeft een maatschappelijk werker van Rijndam aan. “Voor mensen met afasie, een taalstoornis als gevolg van hersenletsel, is het echt van toegevoegde waarde dat we elkaar kunnen zien”. Bij kinderen met een spierziekte is het heel belangrijk dat ze therapie krijgen om hun ademhaling en conditie te onderhouden en verbeteren. Door beeldbellen is het nog steeds mogelijk om dit samen met een ademhalingstherapeut te doen. Een van de fysiotherapeuten zet zorgrobot Zora in tijdens haar therapie vanuit huis. Elke ochtend begint Zora met een beweegoefening, dansje, liedje of spelletje, zodat kinderen thuis kunnen meedoen.

Veilig en gemakkelijk
De verbinding tussen patiënt en behandelaar is goed beveiligd en eenvoudig in gebruik. Voor het beeldbellen wordt gebruik gemaakt van een app die gratis te downloaden is. De patiënt maakt hierbij gebruik van een smartphone of tablet. Het is voor patiënten ook mogelijk om bijvoorbeeld familieleden of een mantelzorger via de app aan te laten sluiten bij het gesprek of therapie.


In gesprek met fysiotherapeut via beeldbellen

Coronabulletin kliniek Westersingel

In dit informatiebulletin brengen we patiënten die bij ons zijn opgenomen op locatie Westersingel en hun naasten op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en maatregelen binnen Rijndam in de strijd tegen het coronavirus. Opgenomen patiënten ontvangen ook regelmatig een papieren informatiebulletin.

Laatste update: 09-07-2020

Maasstadweg 21
3079 DZ Rotterdam
T 010 21 11 777
F 010 42 23 943
E-mail

    

Behandelvormen

 • Poliklinische behandeling
 • Revalidatie i.c.m. kinderarts Maasstad
 • Ontwikkelingspoli

Bij Rijndam is de veiligheid van onze patiënten de hoogste prioriteit. Daarom doen we er alles aan verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Omdat we patiënten veilige, kwalitatieve zorg willen blijven bieden en onze medewerkers niet onnodig bloot willen stellen aan risico’s, houden we alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en sluiten onze maatregelen hier op aan. Hieronder een paar maatregelen. Uitgebreide informatie vindt u in onze veelgestelde vragen.

Kliniek Westersingel

 • Van maandag t/m vrijdag zijn de bezoekuren van 17.30 tot 19.30 uur. Vanaf 11 juli zijn de bezoekuren in het weekend van 14.00 tot 19.30 uur.​
 • Tijdens de bezoekuren zijn 1 volwassene en maximaal 2 kinderen onder de 12 jaar toegestaan als een ouder is opgenomen. Klik hier voor meer informatie over de nieuwe bezoekersregeling.
 • Buiten de bezoektijden is op locatie Westersingel alleen de hoofdingang geopend. Bij de hoofdingang bellen patiënten, medewerkers en bezoekers via de intercom de receptie; deze beoordeelt vervolgens of de deur wordt geopend​. Vervolgens vindt er uitvraag naar klachten passend bij COVID-19 plaatst.
 • ​Vanaf zaterdag 13 juni is dag- en weekendverlof weer toegestaan. 
  Klik hier voor meer informatie over de verlofregeling.

Poliklinische locaties

 • Onze poliklinische locaties zijn in stappen weer van start met de zorg aan patiënten. In eerste instantie betreft het vooral (semi-)spoedzorg. 
 • Patiënten die voor een poliklinische afspraak op onze locaties kunnen komen, worden gebeld. Wij verzoeken u niet zelf naar ons te bellen. 
 • Overige poliklinische afspraken worden zoveel mogelijk omgezet in een telefonische afspraak of teleconsult. U wordt hierover geïnformeerd.

Als u wilt weten welke voorzorgsmaatregelen we per locatie treffen, lees dan de veel gestelde vraag 'Gaat mijn poliklinische afspraak door?'

Specifieke informatie over de kliniek vindt u op www.rijndam.nl/coronabulletin.

We realiseren ons dat deze verregaande maatregelen voor u grote impact kunnen hebben. We bedanken u voor uw begrip en flexibiliteit

Veelgestelde vragen over het coronavirus

Bij Rijndam is de veiligheid van onze patiënten de hoogste prioriteit. Daarom doen wij er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Rijndam volgt nauwlettend de ontwikkelingen over het nieuwe coronavirus. Zo nodig ondernemen wij maatregelen voor patiënten en medewerkers. We worden hierin ondersteund en geadviseerd door de deskundigen van de Unit Infectiepreventie van het Erasmus MC.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft, daarom vindt u hieronder de veelgestelde vragen.

Laatste update: 09-07-2020

Pagina's