Onze kinderrevalidatiearts Inez van der Ham heeft vanwege het coronavirus een lange periode voornamelijk digitaal gewerkt. Nu kan kan ze voor het eerst weer fysiek op de locatie Ringdijk aan de slag.

Inez vlogt over deze bijzondere dag en het coronaproof weerzien met de kinderen en haar collega's.

 

 

 

 

Patiëntenfolders

Patiëntenvoorlichting
Hieronder treft u een overzicht van onze patiëntenfolders, onderverdeeld in categorieën.

Jongeren en gamen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Een hersenbloeding leek een einde te maken aan deze favoriete bezigheid van Matthijs, opgenomen bij Rijndam Revalidatie. Twee collega’s van Rijndam sloegen de handen ineen en zorgden ervoor dat Matthijs via aangepaste apparatuur weer kan gamen. Een extra welkome afleiding in deze bijzondere tijd waarin hij niet op weekendverlof mag vanwege het coronavirus.

Met hand(en) en voet(en)
De 16-jarige Matthijs krijgt twee maanden geleden een hersenbloeding en raakt halfzijdig verlamd. Toen ergotherapeut Iris hem vroeg welke hobby’s hij hiervoor had, noemde hij direct gamen. Doordat hij zijn rechterarm niet kan gebruiken, dacht hij dat nooit meer te kunnen. De ergotherapeut legde contact met een collega, die vanuit zijn stichting het onmogelijke mogelijk maakt voor mensen met een beperking. Matthijs speelt nu weer zijn favoriete game, maar nu met zijn linkerhand en -voet. Hij is dolgelukkig. “Nu Matthijs weer kan gamen, zie ik de twinkeling in zijn ogen weer die we eerder kwijt waren”, aldus zijn moeder.

Ontspanning en therapie
Het gamen wordt niet alleen ingezet als ontspanning en vermaak. “Het kan ook een therapeutisch doel hebben”, legt ergotherapeut Iris uit. “Zo is het een goede oefening voor Matthijs om te schakelen tussen verschillende bewegingen met zijn hand en voet. Met zijn goede linkerhand bedient hij de linkerkant van de controller en met zijn linkervoet het voetpaneel die als rechterzijde van de controller fungeert. Dit was in het begin wennen, maar hij wordt er steeds beter en sneller in”. Vanwege het succes doneert stichting Vrienden van Rijndam een gamepakket aan de kinderkliniek van Rijndam, zodat alle kinderen die zijn opgenomen, ook kunnen gamen.

Denken in mogelijkheden
Vanuit zijn overtuiging dat muziek maken voor iedereen mogelijk moet zijn, richtte Ruud van der Wel, ademhalingstherapeut bij Rijndam Kinderrevalidatie, de stichting My Breath My Music op. Hij ontwikkelde speciale muziekinstrumenten waardoor kinderen met bijvoorbeeld een spierziekte muziek kunnen maken. Sinds kort biedt de stichting speciale gameapparatuur aan die eenvoudig en licht te bedienen is, waardoor mensen met een ernstige beperking kunnen gamen. Dankzij een gift van stichting het Gehandicapte Kind wordt het gamepakket tijdelijk geheel gratis in bruikleen aan kinderen in Nederland aangeboden (www.nmagaming.nl).

In AD Rotterdams Dagblad vertelt een patiënt die bij ons is opgenomen, over zijn opname in het ziekenhuis tot en met nu. Markus Wijffels, revalidatiearts, geeft aan wat revalideren na corona betekent.

Lees hier het volledige artikel: Revalideren na corona: ‘Dit is de ommekeer in mijn leven’

Logopediste Nynke Biegel-Slappendel en GZ-psycholoog Wolanda Werkman, beiden werkzaam bij Rijndam Kinderrevalidatie, ontwikkelden de methodiek Cirkels van Nabijheid. Deze prijswinnende behandelmethode is nu ook buiten Rijndam beschikbaar voor scholen, revalidatiecentra en andere instellingen die werken met kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Nynke Biegel-Slappendel werd hierover door omroep Wetering en Schie FM geinterviewd.

Beluister het radiofragment van omroep Wetering en de radio-opname van Schie FM.

Bij Rijndam Revalidatie kunnen sinds kort post-IC coronapatiënten revalideren. Revalidatiearts Markus Wijffels vertelt hierover aan verslaggever Esther Schalwijk van TV Rijnmond.


Lees hier het volledige artikel op RTV Rijnmond.

Kinderen met een lichamelijke of meervoudige beperking hebben vaak moeite met het aangeven van eigen grenzen of aanvoelen van sociale grenzen. Rijndam Revalidatie biedt voor deze kinderen de training ‘Cirkels van Nabijheid’ aan. Dankzij de uitgave van het methodiekboek en bijbehorende werkpakket kunnen, nu de scholen weer opengaan en reguliere zorg voorzichtig wordt opgestart, ook leerkrachten, zorgprofessionals en ouders deze prijswinnende methodiek inzetten. Op speelse wijze leren kinderen dat zij baas zijn over hun eigen lichaam.

Antwoord op zorgvragen
Cirkels van Nabijheid is een vernieuwende methode die kinderen helpt te begrijpen welke mensen wat met hen mogen doen. Hoe leer je je 16-jarige kind, dat qua ontwikkeling veel jonger is, bij wie het nog op schoot kan kruipen? Hoe leer je je verstandelijk beperkte dochter die dagelijks wordt gekatheteriseerd, dat zij de baas is over haar lichaam? Logopediste Nynke Biegel-Slappendel en GZ-psycholoog Wolanda Werkman, beiden werkzaam bij Rijndam Kinderrevalidatie, sloegen de handen ineen om antwoord te geven op deze zorgvragen die leven bij veel ouders en leerkrachten. Zij ontwikkelden hiervoor de methodiek Cirkels van Nabijheid. Deze wordt door Rijndam ingezet in intensieve individuele behandeltrajecten voor kinderen en ouders.

Vernieuwende methodiek
De kinderen leren op speelse wijze mensen herkennen als lid van een groep: intimi, bekenden en onbekenden. Vervolgens leren ze de sociale regels die hierbij horen: wie knuffel je, met wie ga je mee en met wie niet? Dit begrijpen is een voorwaarde voor weerbaarheid en werd tot nu toe over het hoofd gezien. De methodiek is inzetbaar voor het aanleren van diverse vaardigheden met aandacht voor thema’s als privacy, intimiteit, seksuele ontwikkeling en voor jezelf opkomen. Cirkels van Nabijheid is bestemd voor kinderen met een ontwikkelingsleeftijd van minimaal 4 jaar.

Beschikbaar voor onderwijs en zorg
Dankzij Nynke Biegel-Slappendel en Wolanda Werkman is deze prijswinnende behandelmethode nu ook buiten Rijndam beschikbaar voor scholen, revalidatiecentra en andere instellingen die werken met kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. Met het methodiekboek, een magnetische cirkel en pictogrammen kunnen leerkrachten, zorgprofessionals en ouders de methode inzetten en het kind met een beperking op weg helpen naar autonomie. Rijndam Kinderrevalidatie biedt daarnaast workshops, waarin professionals worden ingewerkt in de Cirkelmethodiek. Deze zullen starten, zodra dit met het coronavirus weer mogelijk is.

Kijk voor meer informatie op: www.rijndam.nl/revalidatie/kinderrevalidatie/cirkels-van-nabijheid

Onze collega Femke Brull werd door Schie FM geïnterviewd over de regionale samenwerking bij opvang van post-IC coronapatiënten.

Beluister het radiofragment.

Coronapatiënten die een langdurig verblijf op de Intensive Care overleven, hebben intensieve revalidatie nodig om te kunnen herstellen. Om de substantiële toestroom van deze groep patiënten de juiste revalidatiezorg te bieden, is vanuit het ROAZ (Regionaal Overleg Acute Zorg) afgesproken de krachten regionaal te bundelen. Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis, Rijndam Revalidatie, Laurens en Aafje hebben de handen ineen geslagen om de klinische doorstroom en opvang van deze post-IC patiënten te realiseren.

Revalidatie noodzakelijk
Een langdurige opname op de IC heeft enorme gevolgen. De patiënten zijn verzwakt en hebben veelal te maken met indrukwekkende fysieke, cognitieve en psychische problemen, ook wel Post Intensive Care Syndroom genoemd. Voor coronapatiënten geldt daarbij nog eens, dat ze geïsoleerd zijn geweest van hun naasten, een gemiddeld hogere leeftijd hebben en mogelijk longklachten ontwikkelen. Deze complexe zorgvragen maken Medisch Specialistische Revalidatie (Rijndam Revalidatie) of Geriatrische Revalidatie Zorg (Laurens, Aafje) voor coronapatiënten een noodzakelijk onderdeel van hun herstel. 

De juiste zorg
Rijndam Revalidatie, Laurens en Aafje hebben inmiddels speciale klinische revalidatieafdelingen in Rotterdam ingericht voor post-IC coronapatiënten. De eerste patiënten zijn al begonnen met hun revalidatietraject op de post-IC afdeling in de kliniek van Rijndam en in de gespecialiseerde longafdeling van Laurens Intermezzo. Deze week starten ook de zorghotels van Aafje. Daarnaast wordt onderzocht of er mogelijkheden zijn om een gezamenlijke afdeling bij Laurens te openen, waarbij patiënten terecht kunnen die baat hebben bij een gespecialiseerd zorgaanbod vanuit zowel GRZ als MSR. Door intensief samen te werken dragen de instellingen zorg voor voldoende revalidatieplaatsen en -faciliteiten, waarbij de capaciteit verder kan worden opgeschaald als dat nodig is. De vijf samenwerkende partijen werken verder nauw samen op het gebied van scholing en behandelprogramma’s. 

Triage
Om te zorgen dat coronapatiënten na hun ontslag van de intensive care aan hun herstelprogramma kunnen beginnen, ontwikkelen de zorginstellingen gezamenlijk een triageprotocol. Dit protocol zal in alle Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ) gebruikt worden om de patiënten vervolgens naar de juiste instelling in de regio toe te leiden. De verwachting is dat driekwart van de patiënten die de IC overleeft, een indicatie heeft voor MSR of GRZ. De eerste patiënten dienen zich nu al aan, maar de piek post-IC patiënten is waarschijnlijk in de maanden mei en juni. De vijf partijen merken samen op: “Door middel van triage en inzicht in de beschikbare capaciteit, zorgen we ervoor dat deze patiënten tijdig en op de juiste plek de benodigde zorg krijgen. We hebben gezamenlijk een goede tijdelijke projectorganisatie opgezet, waarmee we bijdragen aan de continuïteit van de nazorg en de revalidatiebehandeling van coronapatiënten”.

 

Foto: Marieke de Lorijn

Pagina's