Kinderrevalidatie

Kinderen kunnen door allerlei oorzaken moeilijkheden hebben met bewegen. Bijvoorbeeld door een spierziekte, een aandoening van het zenuwstelsel of een ongeluk. De beperkingen kunnen ernstig zijn of mild. Soms heeft een kind naast deze motorische problemen nog andere beperkingen, zoals een spraak-, eet-, gedrags- of geheugenstoornis.

Rijndam Kinderrevalidatie is er voor kinderen en jongeren met dit soort problemen. Het behandelteam werkt vanuit een bevlogen doel: “de beste en vernieuwend willen zijn op inhoud en een goede begeleider in het ontwikkelen van zelfstandigheid en mogelijkheden van het kind.” Samen met ouders of verzorgers en een team professionele behandelaren helpen we uw kind beter om te gaan met zijn beperkingen of die zo mogelijk te overwinnen. Klik hier voor de missie en visie van Rijndam Kinderrevalidatie.

Volwassenenrevalidatie

Hebt u een (blijvende) beperking? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Samen met u werken we  eraan om uw kwaliteit van leven te verbeteren. Met advies, begeleiding en behandeling helpen we u zo goed mogelijk om te gaan met uw beperking. Dat vraagt veel van u, want revalideren is hard werken.

Privacy

Rijndam maakt op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

Wij gebruiken cookies om onze website te faciliteren en verbeteren. Hiervoor maken wij geen gebruik van persoonlijke gegevens. Wij hebben hiervoor een bewerkersovereenkomst met Google gesloten; wij hebben het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd; 'gegevens delen' is uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Desgewenst kunt u toch deze cookies uitzetten. Gebruik hiervoor de help functie in uw browser. Mogelijk wordt het functioneren van onze website hierdoor wel negatief aangetast.

Privacy office
De bescherming van privacy en verantwoorde omgang met persoonsgegevens staan bij Rijndam hoog in het vaandel. Hiervoor hebben wij ook een privacy office opgezet. Hier kunt u terecht met vragen of zorgen over privacygevoelige informatie. De privacy office is te bereiken via privacyoffice@rijndam.nl

 

 

Voorwaarden

De informatie, diensten of producten die u aantreft op deze website kunnen fouten bevatten en kunnen onderhevig zijn aan tijdelijke interruptie. Hoewel Rijndam Revalidatie haar best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan het niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website. Rijndam ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook, binnen de grenzen van de Nederlandse wet.

Voor de vertaling van de website wordt gebruik van Google Translate.

Locaties

Bereikbaarheid van onze locaties
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden.

Over ons

Specialisten in revalidatie

Rijndam is specialist in complexe revalidatievraagstukken. Samen met u werken we aan uw revalidatie. We doen dat centraal als het nodig is en dichtbij huis als het mogelijk is. We volgen de ontwikkelingen op de voet, doen onderzoek en zijn een kweekvijver voor talent. Want we geloven dat de balans tussen opleiden, onderzoeken en behandelen tot de beste zorg voor onze patiënten leidt.

We leveren niet alleen hoogwaardige revalidatiezorg voor inwoners van Zuidwest-Nederland. Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek en onderwijs werken we ook actief mee aan de ontwikkeling van revalidatiegeneeskundige zorg.

Wat u mag verwachten

Al meer dan 100 jaar leren wij kinderen, jongeren en volwassen omgaan met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval. Onze deskundige en betrokken medewerkers krijgen en nemen de verantwoordelijkheid voor zorg die op u is afgestemd. Want bij ons staan úw wensen en behoeften centraal.

Lid van verenigingen

Rijndam is lid van de branchevereniging Revalidatie Nederland (RN) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Ook participeert Rijndam in de Stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ). Onze revalidatieartsen zijn bovendien lid van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Werken bij

Met passie werken aan revalidatie

Werken bij Rijndam Revalidatie betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor mensen met een beperking als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Om deze topzorg te kunnen en blijven bieden, investeren we voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, innovaties en opleiding.

Enthousiaste vrijwilligers vinden het fijn om bij Rijndam te werken en stagiaires kunnen bij ons beroepsgerelateerde opleidingen volgen.

Onze medewerkers geven Rijndam als werkgever gemiddeld een 8!

Kom jij Rijndam versterken? We zijn op zoek naar:
 

HBO verpleegkundige Neurorevalidatie

MBO verpleegkundigen Flex 

HBO verpleegkundigen Flex

Bekijk hier ook onze andere vacatures!

 

 

Innovatie & Onderzoek

Al meer dan honderd jaar is Rijndam de specialist in complexe revalidatievraagstukken. Door te investeren in wetenschappelijk onderzoek, innovatie en onderwijs, werken we actief mee aan de ontwikkeling van revalidatiegeneeskundige topzorg. Ons uiteindelijke doel is om de zorg voor u nog beter te maken. Rijndam werkt hierbij nauw samen met het Erasmus MC.

Het Innovatiecentrum Revalidatie heeft een verbindende en faciliterende functie in het realiseren van een centrum voor toonaangevende, revalidatiegeneeskundige topzorg waarin zorg, onderzoek en ontwikkeling zijn geïntegreerd. Rijndam en de afdeling revalidatiegeneeskunde van Erasmus MC investeren gezamenlijk in vier revalidatiegeneeskundige onderzoekslijnen.

Behandelteam

Om een zo goed mogelijk resultaat te behalen werkt Rijndam met gecombineerde behandelteams. Een kenmerk van multidisciplinaire behandeling is dat alle behandelaren hetzelfde hoofddoel nastreven. Revalidatieartsen, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, maatschappelijk werkers en bewegingsagogen worden op basis van uw behoefte opgenomen in dit team. Eventueel wordt ook een orthopedisch instrumentmaker (voor prothesen en spalken), orthopedisch schoenmaker of een revalidatietechnicus bij de behandeling betrokken. In onderling overleg wordt bekeken wat u (nog) zelf kan doen, wat er geoefend moet worden en welke hulpmiddelen er eventueel nodig zijn.

revalidatiearts

De revalidatiearts is een medisch specialist die de gevolgen van uw ziekte of aandoening analyseert en beoordeelt of nader onderzoek en behandeling nodig is. De revalidatiearts is (eind)verantwoordelijk voor de medische zorg en behandeling, geeft leiding aan het behandelteam en coördineert het revalidatieproces. De revalidatiearts bespreekt regelmatig met u de voortgang van de revalidatiebehandeling. De revalidatiearts onderhoudt contacten met andere medisch specialisten en uw huisarts.

fysiotherapeut

De fysiotherapeut oefent met u bewegingsvaardigheden als het omdraaien in bed, komen tot zit en het verplaatsen. Andere zaken die u traint zijn handfunctie, het rolstoel rijden, de transfer van bed naar rolstoel en van rolstoel naar auto. Zo nodig oefent u met de fysiotherapeut het lopen binnen en buiten. In overleg gaat u ook zelf oefenen en aan andere activiteiten deelnemen.

ergotherapeut

De ergotherapeut leert u alledaagse handelingen zelfstandig uit te voeren zoals uzelf verzorgen, het huishouden doen en vrijetijdsbesteding. U leert allerlei handelingen opnieuw of anders te doen. Soms zijn hulpmiddelen nodig en leert u hiermee om te gaan.

logopedist

Bij de logopedist werkt u aan het verbeteren van communicatie of slikken.

psycholoog

De psycholoog is erop gericht u en uw familie te ondersteunen bij emotionele en gedragsproblemen die de revalidatie bemoeilijken. Ook begeleidt en adviseert de psycholoog de andere teamleden.

maatschappelijk werker

De maatschappelijk werker begeleidt u en uw partner als er psychosociale problemen zijn als gevolg van uw ziekte of handicap en helpt u bij het vinden van een evenwicht hierin.

bewegingsagoog

Bewegen neemt een belangrijke plaats in tijdens en uw revalidatie.Tijdens uw verblijf in Rijndam kunt u kennismaken met verschillende sporten en zwemactiviteiten, of uw bekende sport opnieuw oppakken. Om weer vertrouwen te krijgen in uw bewegingsmogelijkheden, is sporten of zwemmen meestal onderdeel van uw behandelplan.

therapieassistent

De therapieassistent kan u, op instructie van de revalidatiearts en/of een therapeut, bij uw behandeling ondersteunen en trainen.

Bij opname

verpleegkundige/ ziekenverzorgende

De verpleegkundige en verzorgende helpen u bij het leren uitvoeren van zelfverzorging. Zij ondersteunen u bij het in praktijk brengen van wat u tijdens de behandeling leert. Daarnaast is de regieverpleegkundige gedurende de opname uw vaste aanspreekpunt. De regieverpleegkundige is verantwoordelijk voor het coördineren en sturen van de totale verpleegkundige zorg voor vijf à tien patiënten.

geestelijk verzorger

De geestelijk verzorger praat met u over wat u bezighoudt, ongeacht uw levensovertuiging of geloofsrichting. Als u in Rijndam opgenomen bent, krijgt u een uitnodiging voor een gesprek met de geestelijk verzorger.

Pagina's