dr. W. (Wilma) Slot

dr. W. (Wilma) van der Slot

revalidatiearts

Telefoonnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412428

Faxnummer(s) medisch secretariaat

Westersingel: 0102412433

Volwassenenrevalidatie

Kinderrevalidatie

Speciale programma's

Nevenfuncties

  • Senior onderzoeker
  • Auditor IFMS (Individueel Functioneren Medisch Specialisten): methodiek voor tweejaarlijkse evaluatie van het functioneren van artsen door het vragen van feedback aan collega’s en patiënten

Promotie (2013)

  • Erasmus MC: University Medical Center Rotterdam: ‘Health Issues and Participation in Adults with Spastic Cerebral Palsy’

Vlietlandplein 1
3118 JH Schiedam
T 0108938040
F 0108938059
E-mail

    

Behandelvormen

  • klinische consulten
  • poliklinische revalidatiebehandeling van volwassenen

Tips, suggesties en klachten

Rijndam vindt het belangrijk om te weten hoe u onze zorg en dienstverlening ervaart. Dit geeft ons de kans om onze zorg te blijven verbeteren. Daarom zijn wij altijd geinterreseerd in tips en suggesties. Maar ook wanneer u een klacht heeft vernemen wij dit graag. Samen met u gaan wij continu voor een beter Rijndam.

Kwaliteit

Door u als individuele patiënt te bevragen, tevredenheidsonderzoeken te houden en daar lering uit te trekken werken wij continu aan onze kwaliteit. Daarnaast houden we ons aanbod en onze dienstverlening jaarlijks tegen het licht. Uiteraard stemmen we onze zorg af op uw wensen en problemen. U bent als patiënt immers de spil van uw eigen behandeling. Daarom vragen we u mee te denken hoe we onze kwaliteit kunnen verbeteren.

Natuurlijk moet zorg ook veilig zijn. Daarom werken we met een speciaal veiligheidsprogramma dat zorgrisico’s vermindert of uitsluit. Daarnaast investeren we in nieuw zorgaanbod en verbeteringen in ons bestaande aanbod. En tot slot zijn we ervan overtuigd dat we alleen maar hoogwaardige patiëntenzorg kunnen bieden als we ook goed zijn voor onze medewerkers. Daarom hebben we ons personeelsbeleid meegenomen in ons kwaliteitsbeleid.

Partners

Revalidatie is breed. Samenwerken met andere (zorg)organisaties is dan ook van belang om zorg en dienstverlening naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Wij werken om die reden veel samen met anderen en breiden die samenwerkingsvormen ook steeds verder uit.

Organisatie

Samen voor excellente zorg

Onze Raad van Bestuur heeft de dagelijkse leiding over onze organisatie. We werken met elkaar op 18 locaties aan excellente revalidatiezorg. Die locaties vindt u hier. De Raad van Bestuur krijgt bij het uitvoeren van haar taak advies van de Raad van Toezicht en een aantal interne adviesorganen.

In januari 2016 verscheen het strategisch beleidsplan. Hierin zijn de ambities van Rijndam voor de periode van 2016 tot 2020 beschreven. Ambities ten aanzien van de zorgverlening, wetenschap en innovatie, verbouw en nieuwbouw, financiën en technologie. Met daaruit volgend hoge ambities met betrekking tot onze medewerkers. Klik hier voor het strategisch beleid.

Rijndam is ingedeeld aan de hand van 8 behandeleenheden en een aantal stafdiensten. Deze zijn met elkaar verantwoordelijk voor het leveren van afgestemde en kwalitatief hoogwaardige zorg.

Download hier het organogram.

Vrijwilligerswerk

Geven
In Rijndam zijn vrijwilligers op allerlei manieren betrokken bij de zorg. In veel gevallen bestaat die zorg uit: er zijn. Naast iemand gaan zitten en vragen “Hoe gaat het met je?". Luisteren naar het antwoord, ook als dat veel tijd kost en er stiltes vallen. Maar natuurlijk bestaat zorg ook uit daden: hulp bieden bij de maaltijd, met patiënten naar buiten gaan, een kopje koffie schenken voor de patiënten van de dagbehandeling, kinderen voorlezen of helpen bij het huiswerk. De kracht van de vrijwilliger zit ‘m in zijn betrokkenheid.

Ontvangen
De vrijwilligers van Rijndam krijgen hier iets voor terug: een schouderklopje, een glimlach van een patiënt.

Vrijwilliger worden?
Vrijwilligerswerk is een bewuste keuze. Rijndam is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers met hart voor de zorg  die, voor periode van minimaal 1 jaar, zich wekelijks een dagdeel willen inzetten voor onze patiënten en daarmee het verschil kunnen maken.

Beteken je graag iets voor anderen en ben je tussen de 18 en 70 jaar? Heb je geen gezinslid bij ons in behandeling en ben je zelf het afgelopen jaar ook niet bij ons in behandeling geweest? Dan verwelkomen we je graag als vrijwilliger.

Meer informatie over ons vrijwilligerswerk gewenst?

Neem dan vrijblijvend contact op met onze coördinator vrijwilligers via het aanmeldformulier.

Wat wij bieden

Als medewerker van Rijndam Revalidatie bied je de beste zorg. Wij vinden dat niet alleen onze patiënten, maar ook onze medewerkers het beste verdienen. En daarom zorgen we bij Rijndam ook goed voor jou!

Als werkgever stimuleren we je jezelf constant te verbeteren, jezelf scherp te houden en nieuwsgierig te zijn naar nieuwe oplossingen. Voor jou als nieuwe medewerker betekent dit een betekenisvolle carrière, waarin je elke dag het beste uit jezelf kunt halen. Hier past een marktconforme beloning, veel verantwoordelijkheid en een plezierige werkomgeving bij. Je kunt daarnaast rekenen op nog meer voordelen;

Pagina's