Vacaturenummer: QNE2069 Aantal uren: 32-36
 • Standplaats:

HBO Verpleegkundige Neurorevalidatie │ 32-36 uur per week │ locatie Westersingel

 • Gaat je hart sneller kloppen van medisch specialistische revalidatiezorg?
 • Heb jij talent voor ontwikkelen, coachen en organiseren?
 • Beschik je over natuurlijk leiderschap en kun je anderen inspireren?

Dan is de vacature voor HBO verpleegkundige misschien wat voor jou!

Wat ga je doen?
Je hebt als verpleegkundige een belangrijke rol hebt binnen het multidisciplinaire team in het complexe revalidatieproces. Je verleent en coördineert verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding om herstel, gezondheid en zelfredzaamheid van individuele patiënten te bevorderen. Je vervult een regierol bij het initiëren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
Je bent het aanspreekpunt voor de patiënt en zijn systeem, je begeleidt en geeft informatie, voorlichting en (preventie-) advies met betrekking tot het verpleegkundig revalidatieproces, zorgpaden en toekomstperspectief en verwijst indien nodig naar een (mede)behandelaar.
Richting collega’s heb je een coachende en consultatieve rol. Je begeleidt en enthousiasmeert collega’s, leerlingen en stagiaires tijdens hun werk. Je coacht hen bij casuïstiek, communicatievraagstukken of moreel beraad en draagt zo bij aan een positief leerklimaat.
Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het verpleegkundig beleid en onderzoek. Je adviezen zijn gebaseerd op evidence based practices.

Wie ben jij?
Je hebt talent voor ontwikkeling, coachen en organiseren. Je neemt initiatief en je wilt graag een bijdrage leveren aan zorgvernieuwing en aan het verder professionaliseren van de verpleegkundige beroepsgroep binnen Rijndam. Je overziet zaken snel, neemt graag het voortouw, beschikt over natuurlijk leiderschap en kunt anderen inspireren. Verder ben je ontwikkelingsgericht en heb je een afdeling overstijgend denkvermogen. Daarnaast kun je je uitstekend inleven en ook je eigen grenzen goed aangeven. Met je open houding maak je je sterk voor een goede teamspirit. Mensen kunnen echt bij jou terecht. Vanuit jouw expertise als verpleegkundige ben je servicegericht en in staat om de juiste prioriteiten te stellen. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar.
Verder beschik je over:

 • afgeronde HBO opleiding tot verpleegkundige en een BIG-registratie;
 • ervaring in de revalidatiezorg;
 • affiniteit met langdurige, intensieve zorg en begeleiding van patiënten;
 • sterke coachende vaardigheden;
 • geduld en doorzettingsvermogen;
 • kennis en vaardigheden vereist op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de verpleegkundige zorg;
 • een uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • een grote dosis energie en humor;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen een maand nadat je bij ons bent komen werken.

Wat bieden wij?
We bieden je een (parttime) dienstverband met een vaste aanstelling. Het salaris is passend bij jouw taken en verantwoordelijkheden. Je wordt ingedeeld in FWG schaal 50, max. € 3.664,00 bruto per maand o.b.v. 36 – urige werkweek en afhankelijk van je ervaring en opleiding (CAO Ziekenhuizen).
Bij ons kun je rekenen op:

 • Een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • Korting op een nieuwe fiets of op je sportabonnement;
 • De mogelijkheid tot deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekering;
 • Een uitstekende pensioenregeling;
 • Nabijheid van het openbaar vervoer en parkeermogelijkheden;
 • Een prettige werksfeer met collega’s die je goed inwerken en voor je klaar staan.

Verder heeft iedere medewerker in het kader van duurzame inzetbaarheid een persoonlijk levensfasebudget (PLB).

Waar is jouw werkplek?
Je gaat werken in de kliniek op onze hoofdlocatie aan de Westersingel in hartje Rotterdam. De afdeling Neurorevalidatie biedt klinische revalidatiegeneeskundige zorg aan volwassen patiënten met centraal neurologische problematiek (met name CVA en traumatisch hersenletsel) met cognitieve stoornissen. Ondanks alle drukte en hectiek staan de collega’s klaar voor jou, voor elkaar én voor elke patiënt.

Wie zijn wij?
Werken bij Rijndam Revalidatie betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor mensen met een beperking als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Om deze topzorg vanuit 18 locaties te bieden, investeren we voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, innovaties en opleiding. Werk jij binnenkort, samen met onze ruim 800 deskundige en betrokken medewerkers, ook aan meer kwaliteit van leven voor onze patiënten?

Wil jij ons team komen versterken?
Je bent van harte welkom om een keer langs te komen of een dag mee te lopen om kennis te maken.
Liever eerst contact? Stuur Lia Albers van de afdeling HR een bericht via WhatsApp op 06 - 576 756 13 voor vragen over het werving- en selectieproces. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met verpleegkundig manager Alina de Groot (via 06 - 11 52 44 29).

Direct solliciteren kan natuurlijk ook. Verstuur je sollicitatie m.b.v. onderstaand formulier en we nemen z.s.m. contract met je op. 

 

 

Terwijl alle Nederlandse ziekenhuizen begin april van dit jaar met man en macht werken om de IC-capaciteit op te schalen naar 2.400 bedden, ruim het dubbele van de ’gebruikelijke’ capaciteit, zijn Roland Berger en Rijndam Revalidatie voor traumaregio Zuidwest Nederland al bezig met de volgende stap. Want wat als een IC-patiënt na een lang ziekbed wordt ontslagen van de IC en vervolgens uit het ziekenhuis? Welke zorg heb je dan nodig om weer terug te keren naar het normale leven?

Fysieke, cognitieve en psychische problemen
Coronapatiënten hebben door opname op de IC een verhoogde kans op het Post Intensive Care Syndroom (PICS), met een verzameling van klachten variërend van spierzwakte en ondervoeding tot stress, angst en depressieklachten. Dit wordt versterkt door de gemiddeld lange ligduur en relatief hoge leeftijd van deze specifieke patiëntengroep. Hier komt nog bij dat patiënten vaak acuut zijn opgenomen en vervolgens voor langere tijd geïntubeerd zijn geweest. Om te herstellen komen patiënten in een intensief, klinisch revalidatietraject terecht. Rijndam Revalidatie heeft hiervoor binnen haar kliniek een speciale revalidatieafdeling voor post-IC COVID-19 patiënten ingericht. Om tijdig te weten welke capaciteit hierbij nodig was, was inzicht in de verwachte zorgvraag essentieel, licht Iris van Essen, bestuurssecretaris bij Rijndam Revalidatie, toe.

Het team van Roland Berger zet kort na de uitbraak in Nederland een model op om het aantal besmettingen binnen de ouderenzorg in Noord-Holland, op basis van de situatie in Brabant, te voorspellen in nauwe samenwerking met een VVT-instelling. "Niemand wist precies wat er ging gebeuren: o.a. mate en snelheid van de verspreiding van het virus, impact van de genomen overheidsmaatregelen en eventuele mogelijke behandelingen tegen het virus waren onzeker," zegt Rob van der Meer, projectmanager bij Roland Berger. "Een scenarioanalyse biedt in een dergelijke situatie uitkomst en biedt de mogelijkheid om (strategische) beslissingen te kunnen nemen onder onzekere omstandigheden." Mede dankzij de voorspellingen van Roland Berger konden thuiszorgorganisaties in de regio adequate zorg aan ouderen blijven leveren.

Kennisuitwisseling blijkt cruciaal
Het contact met Rijndam Revalidatie werd kort daarna gelegd. Roland Berger is vervolgens samen met Rijndam Revalidatie opgetrokken om te voorspellen hoeveel COVID-19 patiënten, na het verlaten van de IC, behoefte zouden hebben aan medisch specialistische revalidatiezorg. In eerste instantie is, op basis van openbare databronnen, een landelijk model gemaakt. Gezien de grote verschillen tussen regio's met betrekking tot de ontwikkeling van het virus én gezien de regionale invulling van revalidatiezorg is het model vervolgens op regio's toegespitst. Gelet op het focusgebied van Rijndam Revalidatie is het model gespecificeerd voor de traumaregio Zuidwest Nederland. Wekelijks hadden Rob van der Meer en Iris van Essen overleg met vertegenwoordigers van zorgpartners uit de regio, zoals de stichting Samenwerkende Rijnmond Ziekenhuizen (SRZ), Erasmus MC, Maasstad Ziekenhuis en ConForte. Inhoudsdeskundigen, zoals revalidatieartsen, longartsen en intensivisten hebben meermaals bijgedragen om aannames te kunnen maken en voor zover mogelijk te toetsen op basis van de praktijk. Tussen ketenpartners in de regio werd kennis uitgewisseld, maar werden ook gezamenlijk afspraken gemaakt over hoe de zorg in te richten, inclusief opschaling van capaciteit.

Voorbereid op een tweede golf
Het traject heeft ook bijgedragen aan interne besluitvorming bij Rijndam Revalidatie. Zo kwamen 20 bedden beschikbaar op de speciale post-IC afdeling en werd een zogeheten COVID-19 zorgpad ontwikkeld. Het opnameprotocol is aangepast om sneller, en ook in het weekend, patiënten op te kunnen nemen. Eén van de voordelen die Rijndam Revalidatie had, zeker in vergelijking met de ziekenhuizen en hun IC-afdelingen, was tijd. "Door de relatief lange ligduur op de IC, hadden wij ten tijde van de eerste IC opnames in de regio nog ca. 3-4 weken om ons voor te bereiden op de additionele instroom van patiënten ten gevolge van het coronavirus", vertelt Van Essen. In die tijd hebben we binnen de regio triage-afspraken met de geriatrische revalidatie zorg gemaakt en het model hierbij doorontwikkeld. Het model verbindt nu de verwachte zorgvraag naar COVID-19 revalidatie binnen het aanbod van zowel de medische specialistische als geriatrische revalidatie.

"Wanneer een eventuele tweede golf werkelijkheid wordt, dan kan Rijndam Revalidatie zelf – Roland Berger heeft het model inmiddels overgedragen aan Rijndam Revalidatie – het model eenvoudig laden met actuele data, zoals de IC-bedbezetting, om te kunnen inschatten hoeveel mensen er revalidatiezorg behoeftig zijn," aldus Van der Meer. "Het model wordt ook steeds beter doordat de aannames nauwkeuriger worden. Gegevens uit de eerste golf, zoals bijvoorbeeld de overlevingskans op de IC, de gemiddelde ligduur op de IC en de duur en intensiteit van de revalidatietrajecten, worden gebruikt om de aannames in het model te verfijnen." Mocht het onverhoopt zover komen dan staat Rijndam Revalidatie opnieuw klaar om COVID-19 patiënten, post-IC, op te vangen en zo snel mogelijk het revalidatieproces, met een gericht traject, te starten.

Rijndam Revalidatie is het eerste revalidatiecentrum in Nederland dat gestart is met het uitvoeren van metingen van het rustmetabolisme.
Tijdens of na de revalidatie van een dwarslaesie ervaart 45% gewichtstoename.
Een verlaging van het rustmetabolisme door afname van de spiermassa speelt hierin een belangrijke rol.

Benieuwd naar het onderzoek? Lees het artikel van Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde: "Meten van het rustmetabolisme bij mensen met een dwarslaesie."

Vacaturenummer: QZN 2078 Aantal uren: 36
 • Standplaats:

REVALIDATIEARTS | Polikliniek Ziekenhuizen Noord | 36 uur per week | locatie Franciscus Vlietland

Wat ga je doen?
Je ziet patiënten op de polikliniek en geeft leiding aan poliklinische revalidatieteams in het kader van poliklinische revalidatiebehandeling. Je ziet patiënten in consult in het ziekenhuis en soms in de verpleeghuizen in de regio.

Wie ben je?
Je bent revalidatiearts en je hebt affiniteit met ziekenhuisrevalidatie. Je kunt bruggen bouwen, goed netwerken en contacten onderhouden met medisch specialisten in het ziekenhuis en de eerste- en tweedelijns (para)medici. Je draagt graag je steentje bij aan innovaties en het verder ontwikkelen van de MSR. Je bent/werkt zelfstandig en zorgvuldig en beschikt over goede communicatieve vaardigheden. Als revalidatiearts in de ziekenhuisrevalidatie ben je breed inzetbaar; affiniteit met oncologische revalidatie en chronisch pijn strekt tot aanbeveling. Het exacte takenpakket zal in onderling overleg bepaald worden.

Verder beschik je over:

 • een ondernemend en daadkrachtig karakter;
 • een zelfstandige, flexibele en enthousiaste werkhouding;
 • goede contactuele eigenschappen;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen een maand nadat je bij ons bent komen werken.

Wat bieden wij?
Het betreft een parttime dienstverband voor de duur van één jaar, met uitzicht op verlenging. De aanstelling is in beginsel voor 36 uur per week. Een salaris conform de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS). Inschaling in deze salarisschaal vindt plaats op basis van werkervaring.

Bij ons kun je rekenen op:

 • korting op een nieuwe fiets of op je sportabonnement;
 • de mogelijkheid tot deelname aan een collectieve arbeidsongeschiktheids- en zorgverzekering;
 • een uitstekende pensioenregeling;
 • een prettige werksfeer met collega’s die je goed inwerken en voor je klaar staan;
 • diverse mogelijkheden voor opleiding en ontwikkeling.

Waar is jouw werkplek?
De afdeling Ziekenhuizen Noord bestaat uit poliklinische locaties die gevestigd zijn bij de ziekenhuislocaties van het Franciscus Gasthuis in Rotterdam, het Franciscus Vlietland in Schiedam en het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel. Op onze locaties zien we poliklinische patiënten uit diverse diagnosegroepen (neurologie, handletsel, beenamputatie, diabetische voet, chronische pijn en oncologie). Revalidanten werken samen met hun omgeving aan fysiek herstel, adaptatie en zelfmanagement ten behoeve van verbetering van kwaliteit van leven. Behandeling is altijd interdisciplinair waarbij fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkenden, logopedisten en psychologen betrokken kunnen zijn. Momenteel zijn wij op zoek naar een breed inzetbare revalidatiearts die primair actief zal zijn op de locatie Franciscus Vlietland, maar ook inzetbaar is op onze andere twee locaties.

Wie zijn wij?
Werken bij Rijndam Revalidatie betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor mensen met een beperking als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Om deze topzorg vanuit 18 locaties te bieden, investeren we voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, innovaties en opleiding. Werk jij binnenkort, samen met onze ruim 800 deskundige en betrokken medewerkers, ook aan meer kwaliteit van leven voor onze patiënten?

Rijndam neemt de ziekenhuisrevalidatie serieus. Met enige trots citeren we uit de laatste VRA visitatie (2019): “Rijndam Revalidatie vormt met de ziekenhuispraktijken en het revalidatiecentrum een stevig en evenwichtig revalidatienetwerk.”

Wil jij ons team versterken?
Solliciteer dan direct en vul het online formulier vóór 3 juli 2020 in. De eerste ronde selectiegesprekken is gepland op vrijdag 10 juli 2020, via Zoom. 

Liever eerst contact? Neem contact op door een mail te sturen naar hrziekenhuizennoord@rijndam.nl voor vragen over het werving- en selectieproces.
Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met mevrouw dr S.C. Remerie, revalidatiearts en medisch manager, via 010-258 56 04.

 

 

Vacaturenummer: QDH2073 Neem contact op voor de werktijden.
 • Standplaats:

HBO Verpleegkundigen  Kliniek │ Flex │ locatie Westersingel

 • Gaat je hart sneller kloppen van medisch specialistische revalidatiezorg?
 • Heb jij talent voor ontwikkelen, coachen en organiseren?
 • Beschik je over natuurlijk leiderschap en kun je anderen inspireren?
 • Wil je flexibiliteit?

Dan is de vacature voor HBO verpleegkundige in de flexpool misschien wat voor jou!

Wat ga je doen?
Je hebt als verpleegkundige een belangrijke rol hebt binnen het multidisciplinaire team in het complexe revalidatieproces.
Je verleent en coördineert verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding om herstel, gezondheid en zelfredzaamheid van individuele patiënten te bevorderen. Je vervult een regierol bij het initiëren, bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de verpleegkundige zorg.
Je bent het aanspreekpunt voor de patiënt en zijn systeem, je begeleidt en geeft informatie, voorlichting en (preventie-) advies met betrekking tot het verpleegkundig revalidatieproces, zorgpaden en toekomstperspectief en verwijst indien nodig naar een (mede)behandelaar.
Richting collega’s heb je een coachende en consultatieve rol. Je begeleidt en enthousiasmeert collega’s, leerlingen en stagiaires tijdens hun werk. Je coacht hen bij casuïstiek, communicatievraagstukken of moreel beraad en draagt zo bij aan een positief leerklimaat.
Je levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling en implementatie van het verpleegkundig beleid en onderzoek. Je adviezen zijn gebaseerd op evidence based practices.

Wie ben jij?
Je hebt talent voor ontwikkeling, coachen en organiseren. Je neemt initiatief en je wilt graag een bijdrage leveren aan zorgvernieuwing en aan het verder professionaliseren van de verpleegkundige beroepsgroep binnen Rijndam. Je overziet zaken snel, neemt graag het voortouw, beschikt over natuurlijk leiderschap en kunt anderen inspireren. Verder ben je ontwikkelingsgericht en heb je een afdeling overstijgend denkvermogen. Daarnaast kun je je uitstekend inleven en ook je eigen grenzen goed aangeven. Met je open houding maak je je sterk voor een goede teamspirit. Mensen kunnen echt bij jou terecht. Vanuit jouw expertise als verpleegkundige ben je servicegericht en in staat om de juiste prioriteiten te stellen. Daarnaast ben je flexibel inzetbaar.
Verder beschik je over:

 • afgeronde HBO opleiding tot verpleegkundige en een BIG-registratie;
 • ervaring in de revalidatiezorg;
 • affiniteit met langdurige, intensieve zorg en begeleiding van patiënten;
 • sterke coachende vaardigheden;
 • geduld en doorzettingsvermogen;
 • kennis en vaardigheden vereist op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de verpleegkundige zorg;
 • een uitstekende mondelingen en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • een grote dosis energie en humor;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen een maand nadat je bij ons bent komen werken.

Wat bieden wij?
Je kunt een baan in onze flexpool goed combineren met een functie op een andere plek. Zo kun je zelf aangeven welke diensten je wel en niet kunt werken. Dit kan op basis van een 0-uren contract of eventueel met vaste uren. Wij gaan graag met je in gesprek over wat passend is voor jou.
Je arbeidsvoorwaarden zijn conform Cao Ziekenhuizen en afhankelijk van je ervaring en opleiding, je wordt ingedeeld in FWG schaal 50, max. € 3.664 = bruto per maand o.b.v. 36 – urige werkweek.
Bij ons kun je rekenen op:

 • een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • korting op een nieuwe fiets of op je sportabonnement;
 • een uitstekende pensioenregeling;
 • nabijheid van het openbaar vervoer en parkeermogelijkheden;
 • een prettige werksfeer met collega’s die je goed inwerken en voor je klaar staan.

Verder heeft iedere medewerker in het kader van duurzame inzetbaarheid een persoonlijk levensfasebudget (PLB).

Waar is jouw werkplek?
Je werkt in de kliniek op onze hoofdlocatie aan de Westersingel in hartje Rotterdam. De kliniek bestaat uit: De afdeling Neurorevalidatie is een afdeling met 61 bedden voor volwassen patiënten met centraal neurologische problematiek (met name CVA en traumatisch hersenletsel) met cognitieve stoornissen. De afdeling Dwarslaesie/heelkunde biedt klinische revalidatiegeneeskundige zorg aan patiënten met een dwarslaesie, multitrauma en amputaties op 40 bedden. Op de Kinderafdeling verzorgen wij de poli-dag-en klinische revalidatie voor kinderen en jongeren in de leeftijd 0-20 jaar op 15 bedden en in groepsgewijze dagrevalidatie. In welk team je ook komt te werken: de sfeer binnen de teams is goed. Ondanks alle drukte en hectiek staan de collega’s klaar voor elkaar én voor elke patiënt.

Wie zijn wij?
Werken bij Rijndam Revalidatie betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor mensen met een beperking als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Om deze topzorg vanuit 18 locaties te bieden, investeren we voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, innovaties en opleiding. Werk jij binnenkort, samen met onze ruim 800 deskundige en betrokken medewerkers, ook aan meer kwaliteit van leven voor onze patiënten?

Wil jij onze teams komen versterken?
Je bent van harte welkom om een keer langs te komen of een dag mee te lopen om kennis te maken.

Liever eerst contact? Stuur Lia Albers van de afdeling HR een bericht via WhatsApp op 06 - 576 756 13 voor vragen over het werving- en selectieproces. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met verpleegkundig manager Alina de Groot (via 06 - 11 52 44 29).

Direct solliciteren? Dat kan met behulp van onderstaand formulier. Wij nemen na ontvangst z.s.m. contact met je op.

Vacaturenummer: QDH2072 Neem contact op voor de werktijden.
 • Standplaats:

MBO Verpleegkundigen │ Kliniek │ Flex │ locatie Westersingel

 • Wil jij als verpleegkundige ook het verschil maken voor je patiënt?
 • Kun jij met je kennis, gezonde dosis humor en positieve energie onze patiënten weer nieuw perspectief geven?
 • Gaat je hart sneller kloppen van medisch specialistische revalidatiezorg?
 • Wil je flexibiliteit?

Dan is de vacature voor MBO verpleegkundige in de flexpool misschien wat voor jou!

Wat ga je doen?
Je verleent en coördineert verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding in veelal voorspelbare situaties om herstel, gezondheid en vitaliteit van individuele patiënten te bevorderen.
Je bent het dagelijkse centrale aanspreekpunt van de patiënt en zijn naaste omgeving. Als onderdeel van een multidisciplinair team, werk je nauw samen met de andere zorgprofessionals aan het beste revalidatietraject voor de patiënt. Je bent nauw betrokken bij de langdurige, intensieve zorg en begeleiding van patiënten, die hard werken aan hun herstel en kwaliteit van leven en je leert hen écht kennen.  Je bevordert zelfredzaamheid en neemt waar nodig zorg over. Je biedt patiënten, na een ingrijpende gebeurtenis, een nieuw perspectief door hen te motiveren, ADL vaardigheden te leren en te begeleiden in het hervinden van vertrouwen en geluk.

Wie ben jij?
Je krijgt energie van het regisseren van de best mogelijke revalidatiezorg in samenwerking met andere zorgprofessionals op de afdeling. Vanuit jouw expertise als verpleegkundige ben je servicegericht en in staat om de juiste prioriteiten te stellen. Je bent proactief en denkt in oplossingen. Daarnaast ben je flexibel; zo ben je inzetbaar in verschillende diensten en op verschillende afdelingen. Je levert graag een bijdrage aan de verbetering van de kwaliteit van verpleegkundige zorg door o.a. participatie in werkgroepen en het bijdragen aan protocollen en procedures.
Verder beschik je over:

 • afgeronde MBO opleiding tot verpleegkundige en een BIG-registratie;
 • relevante werkervaring als verpleegkundige, waarbij ervaring in de revalidatie mooi mee genomen zou zijn;
 • affiniteit met langdurige, intensieve zorg en begeleiding van patiënten;
 • de eigenschappen stevig in je schoenen te staan en doortastend te zijn;
 • een grote dosis humor en energie;
 • een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) binnen een maand nadat je bij ons bent komen werken.

Wat bieden wij?
Je kunt een baan in onze flexpool goed combineren met een functie op een andere plek. Zo kun je zelf aangeven welke diensten je wel en niet kunt werken. Dit kan op basis van een 0-uren contract of eventueel met vaste uren. Wij gaan graag met je in gesprek over wat passend is voor jou.
Je arbeidsvoorwaarden zijn conform Cao Ziekenhuizen en afhankelijk van je ervaring en opleiding, je wordt ingedeeld in FWG schaal 45, max. € 3.225 = bruto per maand o.b.v. 36 – urige werkweek.
Bij ons kun je rekenen op:

 • een vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering van 8,33%;
 • korting op een nieuwe fiets of op je sportabonnement;
 • een uitstekende pensioenregeling;
 • nabijheid van het openbaar vervoer en parkeermogelijkheden;
 • een prettige werksfeer met collega’s die je goed inwerken en voor je klaar staan.

Verder heeft iedere medewerker in het kader van duurzame inzetbaarheid een persoonlijk levensfasebudget (PLB).

Waar is jouw werkplek?
Je werkt in de kliniek op onze hoofdlocatie aan de Westersingel in hartje Rotterdam. De kliniek bestaat uit: De afdeling Neurorevalidatie is een afdeling met 61 bedden voor volwassen patiënten met centraal neurologische problematiek (met name CVA en traumatisch hersenletsel) met cognitieve stoornissen. De afdeling Dwarslaesie/heelkunde biedt klinische revalidatiegeneeskundige zorg aan patiënten met een dwarslaesie, multitrauma en amputaties op 40 bedden. Op de Kinderafdeling verzorgen wij de poli-dag-en klinische revalidatie voor kinderen en jongeren in de leeftijd 0-20 jaar op 15 bedden en in groepsgewijze dagrevalidatie. In welk team je ook komt te werken: de sfeer binnen de teams is goed. Ondanks alle drukte en hectiek staan de collega’s klaar voor elkaar én voor elke patiënt.

Wie zijn wij?
Werken bij Rijndam Revalidatie betekent bijdragen aan de beste revalidatiegeneeskundige zorg voor mensen met een beperking als gevolg van een lichamelijke ziekte, ongeval of aangeboren aandoening. Om deze topzorg vanuit 18 locaties te bieden, investeren we voortdurend in wetenschappelijk onderzoek, innovaties en opleiding. Werk jij binnenkort, samen met onze ruim 800 deskundige en betrokken medewerkers, ook aan meer kwaliteit van leven voor onze patiënten?

Wil jij onze teams komen versterken?
Je bent van harte welkom om een keer langs te komen of een dag mee te lopen om kennis te maken.

Liever eerst contact? Stuur Lia Albers van de afdeling HR een bericht via WhatsApp op 06 - 576 756 13 voor vragen over het werving- en selectieproces. Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met verpleegkundig manager Alina de Groot (via 06 - 11 52 44 29).

Direct solliciteren? Dat kan met behulp van onderstaand formulier. Wij nemen na ontvangst z.s.m. contact met je op.

 

Dinsdag 16 juni is de oplevering van de verbouwing bij Rijndam Orthopedietechniek gevierd. Een mooie bekroning op het vijfjarig jubileum van deze orthopedisch instrumentmakers. De vestiging heeft, binnen  Rijndam Revalidatie locatie Westersingel, 175 m2 aan extra benodigde ruimte erbij gekregen. De vernieuwde locatie is door de twee Raden van Bestuur op ludieke en feestelijke wijze geopend.

Verbouwing
Edwin Verbrugge, teamleider bij Rijndam Orthopedietechniek vertelt trots: “Ik ben heel blij dat de verbouwing in deze bizarre tijden doorgang kon vinden. Architect Maarten Laout maakte samen met ons een mooi verbouwingsplan, waarbij we in slechts 10 weken tijd onze ruimte en capaciteit aangepast hebben binnen het bestaande gebouw.” Met de extra 175 m2 beschikt Rijndam Orthopedietechniek nu over ruim voldoende paskamers en is de werkplaats fors vergroot met extra werkbanken en meer productiecapaciteit. Samen met Rijndam Revalidatie is bovendien een speciale ruimte voor digitale gangbeeldanalyse gerealiseerd om de loopbewegingen van patiënten in beeld te brengen.

Opening
De vernieuwde locatie is feestelijk geopend door Bertjo Renzenbrink, bestuurder van Rijndam waarbinnen Orthopedietechniek gevestigd is, en door Rob Beuse en Jan-Willem Meijer,  bestuurders van De Hoogstraat Revalidatie waarvan Orthopedietechniek een onderdeel is. Tijdens de openingshandeling knipten de besturen ieder een ‘papieren deur’ op 1,5 meter afstand open, waarna zij samen kwamen met de medewerkers van Orthopedietechniek in de nieuwe werkplaats. De bestuurders gaven unaniem aan: “De zorg en techniek hebben elkaar keihard nodig en dus wil je dicht bij elkaar zitten. Wij zijn er trots op dat we dit gezamenlijk met zo’n mooie locatie bereikt hebben”.

Vijfjarig jubileum
Rijndam Orthopedietechniek is in 2015 gestart en inmiddels gegroeid tot een orthopedische instrumentmakerij met 16 gedreven instrumentmakers, technici en administratief medewerkers. Patiënten kunnen bij hen terecht voor arm- en beenprothesen en verschillende soorten orthesen (spalken en braces). De vernieuwde locatie biedt voor nu en de toekomst genoeg ruimte voor de groeiende organisatie en de toenemende vraag naar orthopedische dienstverlening.
 

Bekijk het filmpje van de opening.

Behandelvormen

Poliklinisch

Als uw kind grotendeels zelfstandig functioneert en alleen lichte hulp nodig heeft, dan kiezen we vaak voor een poliklinische behandeling. Dit betekent dat uw kind voor een afspraak naar een van onze locaties. Uw kind krijgt per week een behandelplan met daarbij horende afspraken. Als het nodig is dat uw kind na afloop van de behandeling onder controle blijft, komt uw kind ook voor deze afspraken naar onze polikliniek.

We werken ook met zogeheten blended care behandelprogramma's: waarbij uw kind en u gesprekken voeren of therapie volgen bij ons op locatie, maar ook online begeleiding krijgen via beeldbellen of Oefenportaal Rijndam. We noemen dit ook wel 'Zorg op afstand'. Uw revalidatiearts overlegt met u of het behandelprogramma van uw kind ook deels op afstand kan plaatsvinden en of u dit wilt.

Klik hier voor meer informatie over Videobellen.

Klik hier voor meer informatie over Oefenportaal Rijndam.

Klinisch/opname

Als uw kind moet worden opgenomen, dan komt uw kind naar onze locatie Westersingel in Rotterdam. Daar hebben we alle faciliteiten wat nodig is om uw kind intensief te behandelen, zoals fitnessruimtes, sporthal en zwembad. Op deze locatie is ook restaurant, café, kapper, bibliotheek, stilteruime en Activiteiten lab. In het restaurant kunt u ’s avonds met uw kind eten. Tijdens de behandeling werken we toe naar dag- en weekendverlof. Zo kunt u ook thuis ervaren hoe het met u gaat.

Multidisciplinair behandelteam

Zowel poliklinisch als klinisch werken met een multidisciplinair behandelteam van deskundigen; afhankelijk van uw klachten wordt u behandeld door een fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, psycholoog en arbeidsonderzoeker. Bij klinische opname is ook verpleging en bewegingsagoog betrokken. Klik hier om te lezen wat de verschillende deskundigen doen.

Oefenportaal Rijndam

We werken met zogeheten blended care behandelprogramma's: waarbij u gesprekken voert of therapie volgt bij ons op locatie, maar ook begeleiding op afstand krijgt via beeldbellen of Oefenportaal Rijndam. We noemen dit ook wel 'Zorg op afstand'. Uw revalidatiearts overlegt met u of uw behandelprogramma ook deels op afstand kan plaatsvinden en of u dit wilt.

Op deze pagina leggen we u uit hoe het Oefenportaal Rijndam werkt. Oefenportaal Rijndam voldoet aan de richtlijnen voor het beschermen van uw privacy.

Vanuit huis werken aan uw revalidatie 

Met het Oefenportaal Rijndam kunt u zelfstandig thuis aan uw revalidatieoefeningen werken. In het online portaal vindt u persoonlijke oefeningen die door uw behandelaar zijn voorgeschreven. De oefeningen zijn veelal vormgegeven in instructiefilmpjes en worden schriftelijk toegelicht. Uw behandelaars kunnen uw  voortgang online inzien. Ook kunt u, indien nodig, contact met uw behandelaars hebben via de berichtenfunctie in het Oefenportaal.

Uw account activeren / inloggen

Om uw account te activeren, ontvangt u van ons een mail met daarin een link. Via deze link dient u de eerste keer in te loggen: 

 • Inlognaam: uw emailadres (waar de mail naartoe is gestuurd)   
 • Wachtwoord: zelf te verzinnen (bestaande uit minimaal 8 karakters en 1 cijfer of leesteken)

Na activatie en bij ieder volgend bezoek kunt u het Oefenportaal Rijndam bereiken door op internet de volgende pagina te openen: https:\\oefenen.rijndam.nl. 

Nadat u bent ingelogd, kunt u gebruik maken van het Oefenportaal. Uw behandelaar laat u weten wanneer uw persoonlijke oefeningen in het portaal staan. Het Oefenportaal Rijndam is een beveiligde online omgeving. De gegevensbeveiliging voldoet aan alle strenge eisen, conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Oefenapp Rijndam

Het Oefenportaal Rijndam is ook toegankelijk via een app. Deze app kan via Google Play en App Store worden gedownload. De naam van de app is Oefenapp Rijndam. De app is een compactere versie van het Oefenportaal en zeer gebruiksvriendelijk. In de app is het privacy statement van het Oefenportaal opgenomen. 

Persoonlijke gegevens

U logt in op het Oefenportaal met het account dat u van uw behandelaar gekregen heeft. Hiervoor registreren wij uw naam en e-mailadres. Daarnaast slaan wij ook uw geboortedatum op. Binnen de Oefenapp kunnen ook gegevens staan over uw gezondheid en persoonlijk beeldmateriaal, zoals video’s waarin u bepaalde oefeningen doet. Tot slot houden wij logbestanden bij. Deze gegevens worden verwerkt op basis van de verkregen toestemming.

Het Oefenportaal bewaart informatie die u zelf invoert. Voorbeelden hiervan zijn het invullen van een vragenlijst of het sturen van een bericht. Deze gegevens zijn inzichtelijk voor uw behandelaar en worden gebruikt tijdens de behandeling. Het is mogelijk om in het portaal uw eigen profiel aan te vullen met informatie en een profielfoto. Het is belangrijk dat u zich realiseert dat alle behandelaars van het behandelteam waar u toe behoort, uw profiel kunnen zien. 

Videobellen via FaceTalk

We werken met zogeheten blended care behandelprogramma's: waarbij u gesprekken voert of therapie volgt bij ons op locatie, maar ook begeleiding op afstand krijgt via beeldbellen of Oefenportaal Rijndam. We noemen dit ook wel 'Zorg op afstand'. Uw revalidatiearts overlegt met u of uw behandelprogramma ook deels op afstand kan plaatsvinden en of u dit wilt.

Op deze pagina leggen we u uit hoe videobellen werkt. We maken hiervoor gebruik van FaceTalk. Videobellen via FaceTalk voldoet aan de richtlijnen voor het beschermen van uw privacy. Alles wat u bespreekt blijft tussen u en de revalidatiearts of behandelaar. 

Wat heeft u nodig?

 • een smartphone of tablet met camera en microfoon;
 • een stabiele internetverbinding;
 • de app FaceTalk.  U kunt de app downloaden in de Google Play Store of in de App Store.

Hoe werkt het?

 1. U heeft een code ontvangen voor het videoconsult. Deze kunt u terugvinden in uw rooster of brief. Op de afgesproken datum en tijdstip van het videoconsult opent u de FaceTalk app en voert bij ‘Ik heb een code’ de ontvangen code in en start het videogesprek. Zodra de revalidatiearts of behandelaar er is verschijnt deze vanzelf in beeld. 
  Of
 2. U heeft een e-mail ontvangen met een uitnodiging voor een Facetalk videoconsult. Open de e-mail die u heeft ontvangen met een uitnodiging voor een FaceTalk videoconsult. Klik op de link ‘digitale wachtkamer’. 

Op de afgesproken datum en tijdstip van het videoconsult opent u de FaceTalk app en drukt u op: ‘ik heb een afspraak!’. Zodra de revalidatiearts of behandelaar er is, verschijnt deze vanzelf in beeld. 

Extra persoon toevoegen
Als u een familielid of bijvoorbeeld mantelzorger wilt betrekken bij het videoconsult, dan kunnen zij deelnemen met hun eigen tablet of smartphone. U kunt de code die u heeft ontvangen, doorgeven aan de derde persoon om deel te nemen aan het videoconsult. 

Klik hier voor de folder om bovenstaande informatie makkelijk uit te printen.

Pagina's