Rijndam Revalidatie start, in samenwerking met het Maasstad Ziekenhuis, een spreekuur kinderrevalidatie in het Maasstad in Rotterdam Zuid. Het betreft een spreekuur dat één keer in de twee weken op vrijdag en op dinsdag plaatsvindt voor kinderen van 0 tot 18 jaar met een ontwikkelingsachterstand.

Kinderen kunnen door allerlei oorzaken moeilijkheden hebben met bewegen. Soms heeft een kind naast deze motorische problemen nog andere beperkingen, zoals een spraak-, eet-, gedrags- of geheugenstoornis.

Rijndam Kinderrevalidatie is er voor kinderen en jongeren met dit soort problemen. Samen met ouders of verzorgers en een team professionele behandelaren helpen we uw kind beter om te gaan met zijn beperkingen of die zo mogelijk te overwinnen. U kunt terecht bij het kinderrevalidatiespreekuur van Rijndam terecht om er achter te komen wat er aan de hand is en wat er aan te doen is.

Naast de bestaande locaties voor kinderrevalidatie, kunt u nu ook terecht voor dit spreekuur in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam Zuid.

Voor wie?

Kinderen van 0 t/m 18 jaar met motorische problemen, eventueel in combinatie met problemen op het gebied van spraak, taal, leervaardigheden en/of gedrag. 

Aanpak

Tijdens het spreekuur zal uw kind en u als ouder in gesprek gaan met de revalidatiearts. Door middel van waarnemingen en vragen zal de revalidatiearts beoordelen of verder onderzoek nodig is of een advies uitbrengen over een (vervolg)behandeling, al dan niet binnen Rijndam.

Het team

Het kinderrevalidatie spreekuur in het Maasstad Ziekenhuis wordt gehouden door revalidatieartsen drs. M. A. (Myrna) Heydenrijk-Kikkert en drs. L.E. (Laura ) Haffmans.

Aanmelden

Komt u voor het eerst met uw kind naar Rijndam? Dan kan uw huisarts of medisch specialist uw kind direct online bij ons aanmelden, of via Zorgdomein. U kunt ook een verwijsbrief van uw huisarts of medisch specialist mailen. In beide gevallen verzoeken we de verwijzer om zoveel mogelijk relevante (para)medische informatie mee te sturen. Wij nemen contact met u op voor een consult met de revalidatiearts, u kunt aangeven dat u opgeroepen wilt worden voor de locatie Maasstad.