Kanjers In de Keuken (KIK)
Kanjers In de Keuken (KIK) is een ééndaagse cursus voor ouders en professionals die te maken hebben met jongeren met ernstige motorische of meervoudige beperkingen (EMB). In deze cursus leer je hoe je jongeren met EMB actief laat deelnemen in en rondom de keuken. Bakken en koken zijn activiteiten die zich bij uitstek lenen voor het vergroten van de participatie van deze jongeren. Bak- en kookactiviteiten zijn ingebed in het dagprogramma van veel dagcentra en scholen. Daarbij zijn er tegenwoordig allerlei (technische) hulpmiddelen waarmee jongeren met weinig motorische mogelijkheden toch zelf invloed kunnen uitoefenen. Nieuwe technologie, zoals oogbolbesturing en enkelvoudige schakelaars, kan jongeren met EMB toegang geven tot het bedienen van computers en (keuken)apparaten en zo de motorische beperkingen voor een deel opheffen. KIK speelt in op deze kansen, zodat ook jongeren met EMB actief kunnen meedoen en erbij horen in de keuken.

Het KIK programma is ontwikkelingsgericht en gebaseerd op de evidence-based methode ‘Perspectief’, een opvoedings- en ondersteuningsprogramma voor mensen met ernstige meervoudige beperkingen, ontwikkeld door Carla Vlaskamp.

Inhoud van de cursus
De cursus is een mix van theorie en praktische toepassing. Tijdens de cursus krijg je uitleg over de verschillende hulpmiddelen en bedieningsmogelijkheden en leer je hoe je op maat specifieke jongeren meer kunt betrekken bij activiteiten in de keuken. De visie van het KIK programma en het methodisch handelen worden besproken aan de hand van de casuïstiek van de deelnemers. Na afloop van deze dag heb je een volledig op maat KIK aanbod waarmee je in je eigen praktijk aan de slag kunt.

Doelstelling
Na deelname:

  • kan de cursist verwoorden wat het theoretisch kader is van het KIK programma;

  • weet de cursist welke hulpmiddelen kunnen worden ingezet om de participatie van jongeren met EMB in de keuken te faciliteren;

  • kan de cursist de technologische hulpmiddelen die tijdens de cursus aan bod zijn gekomen zelf bedienen;

  • kan de cursist een KIK aanbod op maat opstellen voor een jongere met EMB.

Voor wie is de cursus geschikt
Ouders en professionals in de zorg of het (speciaal) onderwijs die te maken hebben met kinderen en jongeren in de leeftijd van 4-18 jaar met een ernstige motorische of meervoudige beperking. Deze ouders en professionals hebben behoefte aan tips en handvatten hoe zij deze doelgroep op een actieve en positieve manier kunnen betrekken bij bak- en kookactiviteiten door de inzet van technologie.

Vorm van de cursus
De cursus wordt gegeven aan groepen (maximale groepsgrootte is 12 personen). De studiebelasting van de cursus bedraagt 8 uur, waarvan 6 contacturen en 2 uur zelfstudie en een eindopdracht.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Rijndam Revalidatie, locatie Ringdijk. In overleg kan de cursus ook op locatie worden gegeven als in company training. Neem in dat geval contact op via kanjersindekeuken@rijndam.nl.

Cursusmateriaal
Iedere deelnemer ontvangt een hand-out die ontwikkeld is door het KIK-team van Rijndam.

Kosten
Meer informatie volgt zodra bekend.

Datum
De eerstvolgende cursus is op 20 november 2019. Meer informatie volgt zodra bekend.

Aanmelden
Aanmelden? Stuur dan een e-mail naar kanjersindekeuken@rijndam.nl.

Boek
Naast de cursus, is er ook een speciaal (inspiratie)boek gemaakt. Meer informatie over Kanjers In de Keuken en het boek vind je hier: www.kanjersindekeuken.nl.