Productomschrijving
Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining (PACT) is een therapie voor partners van mensen met een afasie. PACT geeft partners inzicht in hoe zij met hun afatische partner kunnen communiceren en helpt ze hun conversatiestijl aan te passen en nieuw geleerde strategieën ook daadwerkelijk te gebruiken in de dagelijkse communicatie. Video-opnamen van enkele korte gesprekken die een cliënt met afasie en de partner thuis zelf maken, vormen de basis van PACT. De training vraagt om actieve betrokkenheid van de partner en is gericht op gedragsverandering; via oefensessies bij de logopedist en werkbladen uit PACT. Ook wordt er geoefend met partner en cliënt met afasie samen.

Voor wie
Toepasbaar in logopedische praktijken, revalidatiecentra, ziekenhuizen (polikliniek) en verpleeghuizen. PACT is geschikt voor alle afasiepatiënten en hun belangrijkste gesprekspartner, die aandacht willen besteden aan het verbeteren van hun gesprekken. Het toepassen van PACT in de praktijk vraagt om extra training van de logopedist en extra tijd van alle teamleden om de nieuwe inzichten en consequenties van een innovatie te bespreken en te laten bezinken. Het verdient aanbeveling om de PACT-cursus te volgen, alvorens PACT aan te bieden in de praktijk.

Ontwikkeld i.s.m.
De PACT is een bewerking van het conversatie trainingsprogramma in Supporting Partners of People with Aphasia in Relationships and Conversation (SPPARC). Logopediste Sandra Wielaert van Rijndam Revalidatie heeft ervoor gezorgd dat deze training in diverse Nederlandse revalidatiecentra, waaronder Rijndam, en verpleeghuizen is geïmplementeerd.

Bestelinformatie
Vanwege het innovatieve karakter van PACT voor patiënten, partners en logopedisten is tijdens het onderzoek een ‘PACT partnerinterview’ ontwikkeld. Het interview wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Klik hier om het te downloaden.

De complete set PACT, bestaande uit een handleiding, werkboek en DVD met voorbeelden, is te bestellen via uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum.

Contact
Heeft u vragen over het product, neem dan contact met ons op.