Productomschrijving
Vanwege het innovatieve karakter van PACT (Partners van Afasiepatiënten ConversatieTraining) voor patiënten, partners en logopedisten is tijdens het onderzoek een ‘PACT partnerinterview’ ontwikkeld. Het interview biedt structuur voor het informeren en motiveren van partners voor PACT. Het interview biedt ondersteuning aan logopedisten in de vertaalslag van de vertrouwde kijk op communicatie (op stoornis- en activiteitenniveau van de cliënt met afasie) naar de nieuwe invalshoek op participatieniveau, die in PACT wordt gebruikt.

Voor wie
Logopedisten die PACT in de praktijk willen toepassen. Het toepassen van PACT in de praktijk vraagt om extra training van de logopedist en extra tijd van alle teamleden om de nieuwe inzichten en consequenties van een innovatie te bespreken en te laten bezinken. Het verdient aanbeveling om de PACT-cursus te volgen, alvorens PACT aan te bieden in de praktijk.

Ontwikkeld i.s.m.
Het interview is ontwikkeld binnen het implementatie onderzoek ‘ImPACT’ dat is gefinancierd door Revalidatie Nederland. Kijk voor meer informatie over het PACT interview op Revalidatie Kennisnet. U heeft hiervoor inlogcodes nodig. Of lees het artikel in revalidatie magazine.

Bestelinformatie
Het interview wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Klik hier om het te downloaden.

Contact
Heeft u vragen over het product, neem dan contact met ons op.