Kletskanjers is een cursus voor ouders en zorgprofessionals die werkzaam zijn met niet – of nauwelijks sprekende kinderen die gebruik maken van een OC-hulpmiddel (OC = Ondersteunde Communicatie). Onder een OC-hulpmiddel wordt verstaan: alle middelen die de communicatie bevorderen, van eenvoudige spraakknoppen tot een volwaardige computer met pictosysteem en spraakuitvoer. De cursus is ontwikkeld vanuit een behoefte om ouders en zorgprofessionals meer handvatten te bieden een OC-hulpmiddel in het dagelijks leven te gebruiken.

Tijdens deze cursus leert de deelnemer wat de basisprincipes zijn van communiceren met hulpmiddelen, krijgt inzicht in de manier waarop het kind leert een OC-hulpmiddel te gebruiken en gaat praktijkgericht aan de slag om deze kennis en principes te leren toepassen.

Inhoud van de cursus
De cursus is een mix van theorie en praktische toepassing. Er wordt aandacht besteed aan de communicatieve ontwikkeling, waaronder de vroege spraak-taalontwikkeling en communicatieve functies. Ook zal ingegaan worden op het verloop van de taalontwikkeling van niet- of nauwelijks sprekende kinderen, hoe kinderen hierin gestimuleerd kunnen worden en de manier waarop OC-hulpmiddelen hierbij gebruikt worden.

Het praktische gedeelte bestaat uit verschillende oefeningen waarbij veel aandacht is voor het modelleren van de communicatie met OC-hulpmiddelen. Hierbij zal de door u thuis voorbereide opdracht als uitgangspunt gebruikt worden.

Doelstelling
Na deelname:

  • kan de cursist verwoorden hoe de taalontwikkeling verloopt bij jongen kinderen en kinderen die gebruik maken van OC.

  • heeft de cursist kennis van communicatieve functies en kan deze herkennen bij kinderen met een OC-hulpmiddel.

  • kent de cursist de principes van modelleren en kan deze toepassen bij het gebruik van OC in het dagelijks leven.

  • (voor logopedisten:) kan de cursist een behandelplan opstellen voor een kind met een OC-hulpmiddel.

Voor wie is de cursus geschikt
Ouders en professionals die werkzaam zijn met kinderen in de leeftijd van 0-18 jaar met een communicatieve beperking. Deze ouders en professionals hebben behoefte aan begeleiding in het opstarten en implementeren van ondersteunde communicatie (OC).

Vorm van de cursus
De cursus wordt gegeven aan groepen, maximale groepsgrootte is 12 personen. De studiebelasting van de cursus bedraagt 8 uur waarvan 6 contacturen en 2 uur zelfstudie en eindopdracht.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Rijndam Revalidatie, locatie Ringdijk. In overleg kan de cursus ook op locatie worden gegeven als in company training. Neem in dat geval contact op met ons OC-adviesteam: OCadvies@rijndam.nl .

Cursusmateriaal
Iedere deelnemer ontvangt een hand-out en een kernvocabulairekaart die ontwikkeld is door het OC-adviesteam van Rijndam.

Datum
7 juni 2019 (9.30-16.30u).

Een datum voor cursus in het najaar volgt later.

Aanmelden
Wilt u zich aanmelden? Mail dan naar OCadvies@rijndam.nl.