Productomschrijving
Rijndam heeft een interview ontwikkeld voor tweetalige sprekers met afasie met als doel om de beheersing en het dagelijks gebruik van de moedertaal én het Nederlands, systematisch in kaart te brengen. We spreken van meertaligheid wanneer iemand meerdere talen gebruikt in zijn/haar dagelijks leven. Vooral tweetaligheid is in Nederland wijdverbreid. Wanneer tweetalige sprekers een afasie krijgen, heeft dat meestal gevolgen voor de communicatie in beide talen.

Het ontwikkelde interview (hetero-)anamnese anderstalige afasiepatiënten heeft tot doel om de beheersing en het dagelijks gebruik van de moedertaal én het Nederlands, zowel pre-morbide als ten tijde van het interview, systematisch in kaart te brengen. Het interview geeft voor zowel de logopedist als de rest van het behandelteam veel bruikbare informatie.

Voor wie
Volwassen personen met afasie die twee- of meertalig zijn.

Bestelinformatie
Het interview wordt kosteloos ter beschikking gesteld. Klik hier om het te downloaden.

Contact
Heeft u vragen over het product, neem dan contact met ons op.