Productomschrijving
Het Afasieteam Rijndam heeft meerdere voorlichtingsfilms ontwikkeld voor mensen met afasie en hun omgeving. De films gaan in op vragen die leven bij mensen met afasie en hun omgeving, en zijn bedoeld als ondersteuning bij de informatie die behandelaars hen geven. Het is bekend dat het in de zorg belangrijk is om informatie meerdere keren te herhalen op verschillende momenten in het zorgtraject. Met deze films kunnen mensen informatie die ze al eens gehoord hebben, thuis rustig nog eens beluisteren. Er zijn meerdere films:

  • Wat is afasie?
  • Onstaan van afasie
  • Herstel van afasie
  • Taal is complex: uitleg over de vier modaliteiten van taal; begrijpen, spreken, lezen en schrijven.
  • Afasie en relaties
  • Als een ander afasie heeft: deze film is bedoeld voor de omgeving van mensen met afasie. Er wordt uitgelegd wat voor gevolgen de afasie van de ander voor hen heeft en dat ook zij hulp van de logopedist kunnen krijgen. Ook worden enkele tips gegeven voor het communiceren met mensen met afasie.
  • Grip op 't gesprek bij afasie: in de film zie twee stellen gesprekken voeren, gebaseerd op waargebeurde gesprekken. De film bevat voorbeelden van ‘hoe het soms gaat’ en ‘hoe het ook kan’. Op aansprekende en herkenbare wijze wordt de invloed van afasie op alledaagse gesprekken zichtbaar en wordt gewezen op mogelijkheden om PACT training te volgen.

Voor wie
De films zijn voor mensen met afasie en hun omgeving (familie, vrienden, kennissen). 

Bestelinformatie
De films zijn te bekijken op YouTube.

Contact
Heeft u vragen over het product, neem dan contact met ons op.