Productbeschrijving
De Groei-wijzer is een hulpmiddel om de transitie naar volwassenheid / eigen regie van kinderen en jongeren te ondersteunen. In Nederland is een groot aantal kinderrevalidatieteams, waaronder Kinderrevalidatie Rijndam, getraind in het gebruik van de Groei-wijzer, maar deze training is tijdsintensief. Om het gebruik van de Groei-wijzer verder te ondersteunen, is daarom een e-learningmodule ontwikkeld. Naast de betrokkenheid van de ontwikkelaars van de Groei-wijzer en behandelaren, hebben ook kinderen, jongeren en hun ouders meegewerkt aan de inhoud en vorm van de module. Lees hier over de ervaring van jongeren, ouders en zorgprofessionals met de Groei-wijzer als praktisch instrument om te werken aan de autonomie.

Voor wie
Behandelaren, met name ergotherapeuten en maatschappelijk werkers, die met kinderen werken in een ontwikkelingsleeftijd van 7 tot en met 17 jaar.

Ontwikkeld i.s.m.
Kinderrevalidatie Rijndam
Erasmus MC, Wetenschappelijk Onderzoek Revalidatiegeneeskunde
Centrum voor Revalidatie, UMCG
LOCOmotion, onderzoek en advies op het snijvlak van ergonomie en kwaliteit van zorg

Bestelinformatie
Volg hier de Free-learning module > Groei-wijzer in de revalidatie.

Contact
Heeft u vragen over het product, neem dan contact met ons op.