Productomschrijving
Mensen met een dwarslaesie, beperkte loopfunctie, of chronische fysieke aandoening door niet-aangeboren hersenletsel hebben vaak moeite met bewegen en een inactieve leefstijl. Een verminderd activiteitenpatroon, fysiologische veranderingen, verminderde fitheid en onder andere overgewicht spelen een belangrijke rol bij verhoogde gezondheidsrisico’s, zoals het krijgen van hart- en vaatziekten. Hiervoor ontwikkelde Rijndam de behandelmodule 'Gezonde leefstijl', bestaande uit training, advies en coaching op het gebied van fitheid, voeding en een actieve leefstijl. Deze combinatie, toegespitst op een specifieke aandoening en gericht op het behouden van een gezonde leefstijl op de lange termijn, is nieuw. De behandelmodule is beschikbaar voor twee verschillende diagnosegroepen: rolstoelgebruikers en mensen met hersenletsel, en is ontwikkeld op basis van praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek door Erasmus MC in samenwerking met Rijndam.

Voor wie
De behandelmodule is in te zetten door een behandelteam, bestemd voor twee verschillende diagnosegroepen:

  • mensen met een chronische fysieke aandoening, ontstaan door niet-aangeboren hersenletsel of door cerebrale parese,
  • rolstoelgebruikers; mensen met een dwarslaesie of beperkte loopfunctie. 

Bestelinformatie
Prijs en bestelling op aanvraag.

Contact
Heeft u vragen over het product, neem dan contact met ons op.