Productomschrijving
Volwassenen met CP hebben klachten en ervaren problemen  die op jonge leeftijd anders of niet aanwezig waren. Daarnaast hebben volwassenen met CP vaak vragen over lange termijn gevolgen en toekomstperspectief. Hiervoor is de behandelmodule 'Omgaan met langetermijngevolgen van CP' ontwikkeld. Doelen van deze groepsbehandeling zijn om beter te leren omgaan met de klachten en lange termijn gevolgen van CP (bijvoorbeeld pijn, moeheid en depressieve klachten), toekomstige klachten te voorkomen en handvatten te bieden om mee te blijven doen in de samenleving. De behandelmodule bestaat uit tien groepsbijeenkomsten van elk tweeënhalf uur, een terugkombijeenkomst na drie maanden en een gesprek met de revalidatiearts na zes maanden. Er is een werkboek voor de deelnemers en een trainershandleiding gemaakt. Bij deze module hoort een behandellicentie.

Voor wie
De behandelmodule is in te zetten door een behandelteam (o.a. bestaande uit een revalidatiearts, ergotherapeut, fysiotherapeut en maatschappelijk werker) bestemd voor volwassenen met CP vanaf 25 jaar zonder ernstige leerproblemen. Tijdens de afspraak bij de revalidatiearts wordt gekeken of de redenen om mee te doen, aansluiten bij de doelstelling van de module en/of aan de voorwaarden wordt voldaan.

Bestelinformatie
Prijs en bestelling op aanvraag.

Contact
Heeft u vragen over het product, neem dan contact met ons op.