Innovatie- en onderzoeksprojecten binnen Rijndam leveren regelmatig nieuwe behandelingen en producten op die we inzetten in de praktijk. Deze kennis en producten delen we ook graag met andere zorgprofessionals om hiermee de revalidatiegeneeskunde te verbeteren.

Bekijk onze producten voor zorgprofessionals: 

Behandelmodules

 • Gezonde leefstijl
  Een behandelmodule gericht op het verkrijgen en behouden van een actieve en gezonde leefstijl, specifiek gericht op rolstoelgebruikers of mensen met niet-aangeboren hersenletsel die vaak moeite met bewegen hebben.

 • Omgaan met langetermijngevolgen van cerebrale parese
  Een groepsbehandeling waarin volwassenen met CP beter leren omgaan met de klachten en lange termijn gevolgen van CP, toekomstige klachten te voorkomen en handvatten te bieden om mee te blijven doen in de samenleving.

 • Melodic Intonation Therapy (MIT)
  Therapie voor patiënten met een ernstige niet-vloeiende afasie, die niet of nauwelijks meer kunnen spreken. In deze therapie wordt het spreken getraind door korte zinnen te zingen.

 • Partners van Afasiepatiënten Conversatie Training (PACT)
  Een PACT training is bedoeld om partners inzicht te geven in hoe zij met hun afatische partner kunnen communiceren en om ze te helpen hun conversatiestijl aan te passen en nieuw geleerde strategieën ook daadwerkelijk te gebruiken in de dagelijkse communicatie.

Cursussen en trainingen

 • E-learning 'Hoe werk ik met de Groei-wijzer?'
  De e-learning ondersteunt behandelaren in het gebruik van de Groei-wijzer.

 • PALPA
  Een praktische cursus om PALPA in te zetten bij afasiepatiënten.

 • Afasiediagnostiek en -therapie
  Nieuwe en bestaande methodieken voor diagnostiek en therapie van afasie worden behandeld tijdens deze cursus.

 • Neuropsychologisch onderzoek bij afasie (GANBA)
  Leer hoe u neuropsychologisch onderzoek of screening kunt aanpassen, zodat u deze bij mensen van afasie kunt gebruiken.

 • Woordvinding bij afasie
  Een cursus over de verschillende soorten woordvindingsproblemen, met bijpassende testen en behandelwijzen.

 • Meten op activiteitenniveau bij afasie
  Met de ANTAT en de Scenariotest kunt u de communicatieve vaardigenheden in kaart brengen, in de cursus leert u meer over deze instrumenten.

 • Kletskanjers
  Spraakcomputers kunnen soms ingewikkeld in gebruik zijn voor logopedisten of kind, in twee bijeenkomsten leert u ze te gebruiken.

 • Kanjers In de Keuken (KIK)
  Kanjers In de Keuken (KIK) is een ééndaagse cursus voor ouders en professionals die te maken hebben met jongeren met ernstige motorische of meervoudige beperkingen (EMB).

 • Cirkels van Nabijheid
  Cirkels van Nabijheid is een lespakket voor kinderen met een motorische, verstandelijke of meervoudige beperking in het speciaal onderwijs.

Hulpmiddelen

Kennis en voorlichting

 • Handboek pijnrevalidatie
  Een naslagwerk over zorg bij patiënten met chronische pijn vanuit een nieuwe invalshoek: zorg met nadruk op het functioneren van de patiënt, ondanks de pijn. 

 • Informatiefilms afasie
  Het Afasieteam Rijndam heeft drie informatiefilms ontwikkeld voor mensen met afasie en hun omgeving (familie, vrienden, kennissen).

 • Interview (hetero-)Anamnese anderstalige afasiepatiënten
  Het interview heeft tot doel om de beheersing en het dagelijks gebruik van de moedertaal én het Nederlands, zowel pre-morbide als ten tijde van het interview, systematisch in kaart te brengen.

 • Handleiding Scenario Test 
  Een handleiding voor het afnemen van de Scenario Test: verbale en non-verbale communicatie bij afasie.

 • PACT partnerinterview
  Het interview biedt ondersteuning aan logopedisten om partners van afatische patiënten te informeren en motiveren voor PACT.