Doel
Ontwikkelen van een professionele voorlichtingsfilm waarin op aansprekende en herkenbare wijze de invloed van afasie op alledaagse gesprekken wordt uitgelegd aan partners van personen met afasie en zij zelf. Van een dergelijke film bestond alleen een Engelstalige versie.

Doelgroep
Naasten/partners van personen met afasie en personen met afasie zelf

Resultaatomschrijving
'Grip op 't gesprek’ betreft een professionele voorlichtingsfilm die terug te vinden is op www.rijndam.nl/grip. De film is hiermee toegankgeljik gemaakt voor algemeen landelijk gebruik. Er is ook een Engelse versie beschikbaar. De voorlichtingsfilm bestaat uit videovoorbeelden van conversatiegedrag met daarbij mondelinge uitleg over de mogelijke gevolgen van dergelijk gedrag op het verloop van een gesprek tussen iemand met afasie en diens gesprekspartner. Er worden voorbeelden gegeven van ‘hoe het soms gaat’ en ‘hoe het ook kan’. Een voorbeeld van ‘hoe het soms gaat’, is het stellen van (veel) gesloten vragen, die de communicatiemogelijkheden van de personen met afasie kunnen beperken. Een voorbeeld van ‘hoe het ook kan’, is een rustig spreektempo en ondersteuning met gebaren door de gesprekspartner.

Onderzoek wijst uit dat communicatieve beperkingen op termijn een negatieve invloed hebben op het leven van partners. Terwijl personen met afasie makkelijker communiceren met getrainde gesprekspartners. De voorbeelden worden in de film gespeeld door acteurs en zijn gebaseerd op opnamen van gesprekken tussen personen met afasie en partners die zij zelf hebben gemaakt tijdens het ImPACT project.

Samenwerking

  • Logopedisten van Rijndam
  • Logopedist van een revalidatiecentrum en verpleeghuis
  • Partners van personen met afasie die worden behandeld door alle betrokken logopedisten
  • Dr. Suzanne Beeke, University College London, en Dr Lianne Togher, Sydney University,
  • Audiovisueel bedrijf.

Interessante links

Projectleiding
dr. Sandra Wielaert, logopedist afdeling Neurorevalidatie

Projectplanning
juli 2017 tot en met september 2018

Contact
Bij vragen kunt u contact opnemen via het contactformulier.