In dit informatiebulletin brengen we patiënten die bij ons zijn opgenomen op locatie Westersingel en hun naasten op de hoogte van de relevante ontwikkelingen en maatregelen binnen Rijndam in de strijd tegen het coronavirus. Opgenomen patiënten ontvangen ook regelmatig een papieren informatiebulletin.

Laatste update: 02-06-2020

Voor uw veiligheid

Bij Rijndam is uw veiligheid en die van onze medewerkers de hoogste prioriteit. Daarom doen we er alles aan verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en volgen de berichtgeving van het RIVM. Om u veilige, kwalitatieve zorg te blijven bieden en onze medewerkers niet onnodig bloot te stellen aan risico’s, neemt Rijndam waar nodig maatregelen. Rijndam wordt hierin ondersteund door de deskundigen van de Unit Infectiepreventie van het Erasmus MC. Rijndam is ervaren in het volgen van de protocollen bij infecties en het bieden van zorg bij patiënten in (strikte) isolatie.

Therapie en behandelingen

 • We meten twee keer per dag uw temperatuur met o.a. nieuwe infrarood thermometers. Rijndam neemt deze extra, tijdelijke voorzorgsmaatregel om de veiligheid van patiënten en onze medewerkers te waarborgen.
 • Alle klinische groepsbehandelingen zijn aangepast, zodat we voldoen aan de maatregelen.
 • Oefenruimtes, zoals de fitnessruimtes, zwembad en sportzaal, mogen worden gebruikt, mits er minimaal 1,5 meter (2 armlengtes) afstand tussen de patiënten gegarandeerd is.
 • Onze ervaringsdeskundige van de afdeling Dwarslaesie/Heelkunde, Peter de Keijzer, werkt thuis. Als u een afspraak met hem wil maken, dan kunt u dit aangeven bij de balie op de afdeling. Peter neemt dan zelf (telefonisch) contact met u op.

Een vast team van therapeuten is ingewerkt om de verpleging te ondersteunen. 

Bezoekregeling

Bezoekuur

 • Iedere patiënt mag twee keer per week één bezoeker ontvangen.
 • Uitzonderingen: 
  Patiënten onder 18 jaar mogen één ouder/verzorger (zonder griepachtige klachten) per dag ontvangen.
  De bezoeker mag één kind jonger dan 12 jaar meenemen als zijn vader/moeder is opgenomen
 • Het bezoek duurt maximaal één uur.
 • De aangepaste bezoekuren zijn:
  maandag tot en met vrijdag: 18.30 - 19.30 uur en 19.00 - 20.00 uur
  zaterdag en zondag: 14.00 - 15.00 uur en 14.30 - 15.30 uur
 • Medewerkers van de afdeling bespreken vooraf wat een geschikt moment is.
 • U dient zelf uw bezoek op de hoogte te stellen wanneer hij/zij welkom is en welke afspraken er gelden. Indien gewenst, krijgt u hierbij ondersteuning.

Aanmelden en ontmoeting

 1. Uw bezoek dient te parkeren buiten op het terrein van Rijndam. Tijdens het bezoek is parkeren gratis. 
 2. Uw bezoek betreedt het gebouw via de hoofdingang en meldt zich bij de receptie op de begane grond.
 3. Een van onze medewerker vraagt aan uw bezoek of hij/zij last heeft van COVID-19 verschijnselen. 
 4. Indien er geen verhoogd risico wordt vastgesteld, wordt uw bezoeker doorverwezen.
 5. U ontvangt uw bezoek in de centrale hal. Hier neemt u plaats aan een van de beschikbare tafels. De tafels zijn zo gerangschikt dat er voldoende afstand gewaarborgd blijft tussen u en andere patiënten met hun bezoek.
  Uitzondering: patiënten die vanwege gezondheidsrisico’s de afdeling niet kunnen verlaten, ontvangen hun bezoek in een gereserveerde kamer. Deze uitzondering wordt gemaakt in overleg met de behandelend arts. 
 6. Tijdens de bezoektijden is er een medewerker aanwezig. 
 7. Uw bezoek mag eten en schone was van huis voor u meenemen en aan u overhandigen.
 8. Als het bezoekuur is afgelopen, dan verlaat uw bezoeker zo snel mogelijk het gebouw via de hoofdingang. 

Uiteraard gelden ook tijdens de bezoekuren de volgende voorzorgsmaatregelen:

Veilig en verantwoord

We willen benadrukken dat veiligheid van u en onze medewerkers de hoogste prioriteit blijft houden. We vertrouwen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat we met elkaar de afspraken nakomen. Na twee weken evalueren we deze nieuwe bezoekregeling en bekijken we of we moeten bijstellen of kunnen uitbreiden.

Nb. Raamvisite is komen te vervallen.

Dag- en weekendverlof

We zijn blij u dat melden dat vanaf zaterdag 13 juni dag- en weekendverlof hoogstwaarschijnlijk weer is toegestaan. Om het risico op verspreiding van COVID-19 te beperken, hebben we half maart het besluit genomen om, conform de adviezen van het RIVM, het weekendverlof niet meer toe te staan. Naar aanleiding van recente inzichten en aanpassingen van de richtlijnen van het RIVM, kunnen we deze strenge maatregel versoepelen. 

Dat betekent dat de regeling voor dag- en weekendverlof, zoals voor de coronatijd, weer van toepassing is. U ontvangt van ons nog uitgebreide informatie, maar hierbij alvast een paar algemene uitgangspunten:

 • Het weekendverlof is alleen van toepassing op patiënten die volgens het behandelplan hieraan toe zijn en waar de thuissituatie het toelaat.
 • U wordt, zoals gebruikelijk en opgenomen in uw behandelplan, voorbereid op het weekendverlof. 
 • Indien noodzakelijk wordt voorafgaand het weekendverlof een meeloopdag voor familie gepland. 
 • Meestal wordt het verlof opgebouwd. Eerst gaat u een dag naar huis en als dit goed gaat, volgt uitbreiding met een nacht. Daarna is een weekend mogelijk.

Extra voorzorgsmaatregelen ten tijde van coronapandemie:

 • U mag alleen met weekendverlof als u èn de personen binnen uw thuissituatie klachtenvrij zijn. We nemen enkele dagen van te voren contact op met uw partner/familie om te vragen of er klachtenontwikkeling is. 
 • Uw begeleider of taxi wacht u bij de hoofdingang van Rijndam op. Indien u niet zelfstandig naar de uitgang kunt, wordt u door een verpleegkundige begeleid. 
 • We maken een planning, zodat niet alle patiënten die met verlof mogen, dezelfde tijd onze locatie verlaten.
 • Het is tijdens uw verlof niet toegestaan om bezoek in de thuissituatie te ontvangen. U brengt uw verlof door met de personen die in dezelfde woning verblijven
 • Indien u tijdens uw verlof klachten ontwikkelt, dient u contact op te nemen met de dienstdoende arts via telefoonnummer 010 - 241 2412
 • Bij terugkomst in Rijndam neemt u bij de hoofdingang afscheid en gaat u alleen naar binnen. Druk op de rode knop aan de zuil rechts van de ingang en de receptioniste opent voor u de deur.
 • Op de afdeling dient u zich te melden bij een verpleegkundige, die controleert of u geen COVID-19 verschijnselen heeft en deze meet uw temperatuur op. Bij twijfel en klachten die verband houden met COVID-19 moet u in isolatie.  

Veilig en verantwoord
We willen benadrukken dat veiligheid van u en onze medewerkers de hoogste prioriteit blijft houden. We vertrouwen er op dat iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en dat we met elkaar de afspraken nakomen. Wekelijks evalueren we het dag- en weekendverlof en bekijken we of we moeten bijstellen.

Maaltijdservice

We bieden de volgende mogelijkheden:

 • U eet de maaltijden op uw afdeling. Om u voldoende keuze te bieden, is ons assortiment op de afdelingen uitgebreid. Alle dieetwensen, waaronder halalmaaltijden, kunnen worden geleverd. 
 • Zowel in de ochtend als middag bieden we een snack aan.
 • Het is niet mogelijk om maaltijden door een naaste of thuisbezorgdienst te laten bezorgen. Belangrijkste reden is dat het ophalen en verspreiden hiervan voor een extra belasting zorgt bij de verpleegkundigen en hun normale werkzaamheden niet kunnen uitvoeren. 
 • Het restaurant is gesloten en biedt geen zitmogelijkheden. 
 • Het café Antilope is geopend als 'take away', maar in verband met de gestelde RIVM-richtlijnen voor horeca biedt het geen zitmogelijkheden. 
  Geopend op maandag tot en met vrijdag van 10.00 – 18.00 uur, in het weekend gesloten.
  Betaling is alleen mogelijk via pin.

Bewegen binnen en buiten

We proberen u zoveel mogelijk bewegingsruimte te geven. Als u de leefregels in acht neemt en geen COVID-19 verschijnselen heeft, dan is het volgende mogelijk:

 • U kunt zich vrij door Rijndam bewegen.
 • U mag onder begeleiding van een behandelaar of verpleegkundige naar buiten op het terrein van Rijndam.
 • U mag zelfstandig binnen het afgezette gedeelte van de tuin aan de achterkant van het gebouw. 
 • In het kader van uw behandeling (supermarkt, verkeerstraining, enz.) mag u onder begeleiding van een behandelaar van het Rijndam terrein af.
 • U mag deelnemen aan aangepaste groepsprogramma’s. Met aangepast wordt bedoeld: kleinere groep of grote ruimte waardoor de onderlinge afstand voldoende groot is.
 • U dient in uw eentje gebruik te maken van de lift, tenzij een begeleider noodzakelijk is.

Het stadsbestuur van Rotterdam heeft sinds vrijdag 10 april jl. het Museumpark voor onbepaalde tijd gesloten vanwege drukte en samenscholingen. Dit betekent dat u ook niet meer onder begeleiding van het park gebruik kunt maken, maar onze therapeuten weten genoeg alternatieven.

Wasgoed

Uw bezoek mag uw schone was overhandigen tijdens het bezoekuur. Indien uw familielid alleen komt om uw wasgoed op te halen / te brengen, dan mag hij/zij het gebouw niet betreden. Lees onderstaande informatie aandachtig door en stem dit goed af met het thuisfront.Op uw afdeling wordt in de centrale hal een rolcontainer geplaatst. Hierin kunt u uw wasgoed in een gesloten tas/zak neerzetten. Op de gesloten zak met wasgoed is duidelijk uw naam vermeld.

 1. U vraagt bij de verpleging uw wasgoed op te halen en u geeft aan wie uw wasgoed komt ophalen. De verpleging brengt uw wasgoed vervolgens naar de receptie.
 2. Uw bezoek meldt zich via de intercom bij de hoofdingang. De receptie plaatst uw wasgoed in de tussensluis.
 3. Uw bezoek krijgt toegang tot de tussensluis, neemt uw wasgoed mee en laat eventueel schoon wasgoed achter.
 4. Uw bezoek kan bij de verpleging telefonisch doorgeven wanneer het wasgoed retour komt.

Hygiëne

Een aantal eenvoudige maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het virus te voorkomen:

 • Was uw handen regelmatig, minstens 30 seconden, met water en zeep
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij verkoudheid
 • Houd minimaal 1,5 meter (2 armlengtes) afstand elkaar
 • Schud geen handen.

Psychosociale ondersteuning

Zoals u weet, hebben we uitgebreide maatregelen getroffen op onze klinische afdelingen om virusverspreiding te voorkomen. Dit heeft grote impact op u; bijvoorbeeld op het contact met uw naasten of uw dagprogramma.

Als u behoefte heeft aan een (extra) gesprek met een psycholoog, maatschappelijk werker en/of geestelijk verzorger, dan kunt u dit aangeven bij de verpleging, uw behandelaar of arts. Voor onze patiënten op de afdeling Dwarslaesie/Heelkunde is tevens een ervaringsdeskundige bereikbaar.