Cirkels van Nabijheid
Cirkels van Nabijheid is een lespakket voor kinderen met een motorische, verstandelijke of meervoudige beperking in het speciaal onderwijs. Het is een methode om een kind met een beperking de subtiele grenzen in omgangsvormen aan te leren en weerbaar te maken. Cirkels van Nabijheid gaat over de vragen: hoe ga je als kind om met al die mensen in je leven die voor je zorgen, die je vervoeren, die therapie geven? Waarom mag je wel bij opa op schoot zitten en niet bij de taxichauffeur? Waarom geef je mama wel een kus, maar de verpleegkundige niet? De methode is een op-maat methode. Dit betekent dat je de lessen specifiek naar de behoeftes van jouw groep kunt aanpassen.

Inhoud van de cursus
De cursus bestaat uit theorie en praktijk. Er wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van weerbaarheid. Het belang van het ervaren van autonomie, competentie en verbondenheid door meervoudig gehandicapte kinderen wordt uitgelegd. Het praktische gedeelte bestaat uit het doorlopen van de lessen en de ideeën erachter. Ook wordt aandacht besteed aan jouw persoonlijke situatie, je maakt een begin met denkstappen die je moet doorlopen voor je de Cirkels invoert op jouw school. Je leert hoe je de lessen  kunt aanpassen aan de situatie in jouw klas. Hierdoor kun je omgaan met allerlei omstandigheden waar je leerlingen weerbaar in wil maken.

Doelstelling
Na deelname:

  • Is je kennis over weerbaarheid en wat daarvoor nodig is uitgebreid

  • Heb je ervaren wat de impact van jouw voorbeeldrol is

  • Kun je met de principes van de methode in het achterhoofd de groepslessen aanpassen aan je eigen situatie

  • Kun je de methode in de dagelijkse situatie gebruiken

Voor wie is de cursus geschikt
Leerkrachten en zorgprofessionals die werkzaam zijn in het speciaal onderwijs aan kinderen met een motorische, verstandelijke of meervoudige beperking. De kinderen hebben een ontwikkelingsleeftijd van minimaal 4 jaar. Hoe ouder het kind is, hoe verder het in de methode komt.

Zorgprofessionals zoals psychologen, logopedisten en ergotherapeuten die de methode in willen voeren in hun instelling zijn ook welkom.

Vorm van de cursus
De cursus wordt gegeven aan groepen, maximale groepsgrootte is 10 personen.

De studiebelasting van de cursus bedraagt 12 uren waarvan 10 contacturen en 2 uren zelfstudie. De workshop bestaat uit 1 dag en een terugkommoment waarbij de invoering in de eigen situatie centraal staat.

Locatie
De cursus wordt gegeven bij Rijndam Revalidatie, locatie Ringdijk. In overleg kan de cursus ook op locatie worden gegeven als in company training. Neem in dat geval contact op via: cirkelsvannabijheid@rijndam.nl.

Cursusmateriaal
Cursusmateriaal wordt verstrekt op de cursusdag: Werken met Cirkels van Nabijheid.

Het boek en het cursumateriaal is ook los verkrijgbaar via uitgeverij SWP of de boekhandel:
- boek Cirkels van Nabijheid, ISBN 9789088508868, €49,50  
- De gehele set 'Werken met Cirkels van Nabijheid' (boek + cursusmateiraal), ISBN 9789088509766, €85,00  

Datum

Vanwege corona zijn er momenteel geen nieuwe curus data.

Kosten 
Cursus inclusief het cursusmateriaal €440,= excl. BTW

Aanmelden
U kunt gebruik maken van het inschrijfformulier, dan nemen we contact met u op.

Het is ook mogelijk om een individuele behandeling Cirkels van Nabijheid bij Rijndam te krijgen. De individuele behandeling bestaat uit meerdere bijeenkomsten met het kind en enkele sessies met de ouders. Ouders geven hierbij zelf aan welke grenzen wenselijk zijn om te leren. Kijk hier voor meer informatie.