dr. Wim Janssen, revalidatiearts bij Rijndam locatie Erasmus MC is benoemd tot nieuwe vicevoorzitter van het College Geneeskundige Specialismen (CGS). Hij volgt hiermee prof. dr. Frank Smeenk op. Wim Janssen is sinds 1 juni 2018 lid van het CGS. Het vicevoorzitterschap van het CGS gaat in op 26 maart. De benoeming is voor twee jaar en kan worden verlengd.

Het College Geneeskundige Specialismen
Het CGS bestaat uit 15 leden en stelt regels vast voor opleidingen, de erkenning van opleidingen en opleiders en de (her)registratie van specialisten en profielartsen. In het CGS zitten artsen en bestuurders, voorgedragen door beroeps- en brancheorganisaties. Het presidium van het CGS wordt nu nog gevormd door drs. J.D. Beugelaar (voorzitter), dr. M. Jambroes (vicevoorzitter) en prof. dr. F.W.J.M. Smeenk (vicevoorzitter).

Blij met benoeming
Wim Janssen is blij met zijn benoeming omdat hij zo via regelgeving kan bijdragen aan het optimaliseren van de opleidingen in Nederland. Zo kan maatschappelijke participatie en autonomie van patiënten worden bevorderd in samenspraak met relevante betrokkenen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het interdisciplinair opleiden en het bevorderen van werken in de gezondheidszorg.

Rijndam is trots
Miranda Lansbergen-Kerklaan, manager locatie Erasmus MC bij Rijndam, is trots op deze benoeming. “Opleiden wordt door Rijndam gezien als een belangrijke pijler, want het niveau van onze zorg is mede afhankelijk van de kennis en het handelen van onze professionals, geeft Miranda aan. “De patiënt heeft bij ons recht op deskundige zorg en dat betekent dat we continu aandacht hebben voor het ontwikkelen van- en investeren in de deskundigheid en professionaliteit van onze medewerkers. Zeker in onze academische setting is opleiden een essentieel deel van het fundament. Het is dan ook fijn dat Wim op zo’n belangrijke plaats actief betrokken is en mee werkt aan de bevordering van de kwaliteit van de specialisten.”