Rijndam ontwikkelt met Erasmus MC en Laurens plannen om samen te werken in een gezamenlijke nieuwbouw op de Erasmus MC Campus. De Raad van Bestuur heeft hiervoor Iris van Essen per 1 maart benoemd tot programmadirecteur samenwerking & nieuwbouw. Iris gaat zich namens Rijndam inzetten om samen met het Erasmus MC en Laurens een excellent centrum voor revalidatiezorg op te zetten.

“Mijn hart gaat sneller kloppen van zorgvernieuwing en verbetering. Dit staat ook centraal in de samenwerking tussen Rijndam, Laurens en Erasmus MC. Ik kijk er naar uit om een bijdrage te leveren aan deze samenwerking, waarin geriatrische en medische specialistische revalidatie op het terrein van Erasmus MC wordt samengebracht”, vertelt Iris enthousiast.

Huisvestiging passend bij ambities is van groot belang
“De ambitie is om de zorg op de juiste plek te bieden, kennis en kunde te bundelen in expertisecentra en zorg te verbinden met innovatie en wetenschappelijk onderzoek. Hierdoor kan behandeling plaatsvinden volgens de laatste wetenschappelijke inzichten met toepassing van innovatieve technologie. Voor onze patiënten en zorgprofessionals is passende huisvesting hierbij van groot belang. Het moet een aantrekkelijke omgeving zijn, duurzaam, financieel haalbaar en gebruik makend van technologische innovaties”.

De drie partijen werken komend jaar, onder leiding van PTG Advies, aan een samenwerkingsovereenkomst. De samenwerkingsovereenkomst leidt eind 2021 tot een definitieve vaststelling van de haalbaarheid en de voorwaarden waaronder Rijndam, Erasmus MC en Laurens de samenwerking binnen de nieuwbouw vormgeven. In de jaren daarop kan de programmadirecteur nieuwbouw zich gaan richten op de voorbereidingen op de bouw en verhuizing van Rijndam locatie Westersingel in 2026.

Achtergrond Iris van Essen
Iris is als bedrijfskundige afgestudeerd aan de Erasmus Universiteit en heeft ruim 15 jaar ervaring in het leiden van complexe zorgprogramma’s. Sinds 2017 is Iris actief binnen Rijndam in verschillende functies. Eerst als programmamanager zorg en momenteel als secretaris Raad van Bestuur en manager Bestuursbureau en Kwaliteit en Veiligheid. Met deze ervaring in de revalidatiezorg is zij goed in staat haar steentje bij te dragen aan de belangrijke stappen die Rijndam zet op weg naar de toekomst.